V niektorých prípadoch určite áno, hoci v bežnom živote sa stretávame skôr s opačnými prípadmi, keď vodič motorového vozidla spôsobí svojim vozidlom škodu chodcovi.

Predsa len, vodič a automobil má v cestnej premávke silnejšie postavenie a nie je obvyklé, aby chodec svojim konaním spôsobil škodu na vozidle. Ak sa však chodec dopustí protiprávneho konania a takto spôsobí inému škodu, hoci aj na vozidle, má povinnosť ju nahradiť.

Až kurióznym prípadom je v tomto kontexte prípad, ktorý sa stal v susednej Českej republike. Pasažier MHD tam v snahe utiecť pred revízorom vyskočil z električky doslova na prichádzajúce auto. Nielenže vytvoril nič netušiacemu vodičovi prichádzajúceho vozidla náhlu prekážku, ale spôsobil mu aj značnú škodu na vozidle. Len vďaka pohotovosti a rýchlej reakcii vodiča sa mu nič nestalo. Dokonca sa len otriasol, pozbieral si svoje veci a odbehol…

Útěk před revizorem

NESKUTEČNÉ VIDEO Z BRNA🙈 "Žít jako kaskadér" 🚋🏃‍♂💥🚗 Muž při útěku před revizorem skočil přímo pod auto u zastávky Semilasso. Po srážce se zvedl, oklepal, posbíral mobil, klíče a v útěku pokračoval 🤦‍♀😁 Za ten dvojitý přemet mu dáváme 🔟z🔟👏. Policie pátrá po tomto černém pasažérovi, který způsobil dopravní nehodu se škodou 15 000,- Kč a čeká ho pokuta za černou jízdu. Podrobnosti k případu uslyšíte ve vysílání Rádio Krokodýl 🐊online poslech:🆕➡ bit.ly/2Mqbwn0 📻

Uverejnil používateľ Rádio Krokodýl Piatok 17. júla 2020

Obávame sa, že ani prípadné poistenie zodpovednosti (zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám – často sa dojednáva ako pripoistenie v poistení domácnosti) by v tomto prípade nešťastníkovi nepomohlo, nakoľko také poistenie poväčšine obsahuje dojednanie, že poisťovateľ nepristúpi k poistnému plneniu, pokiaľ poistený spôsobil škodu zjavne úmyselným protiprávnym konaním. Aj zdravý sedliacky rozum napovedá, že vyskočiť zo zastávky električky priamo na prichádzajúce vozidlo zvyčajne nie je obvyklé správanie sa chodca v zmysle platných predpisov.

Zdroj: Rádio Krokodýl (ČR)