Slovenská odškodňovacia spoločnosť ARBITRA, s.r.o. preberá aktivity spoločnosti VOTUM, a.s., čím sa stáva lídrom na domácom trhu v pomoci poškodeným po nehodách a úrazoch.

V týchto dňoch firmy zakončili akvizíciu podpisom zmluvy (predaj podniku). Transakcia nadobudne účinnosť 01. 06. 2022. ARBITRA prevezme aktivity svojho predchodcu v plnom rozsahu.

V pozícii lídra má ARBITRA záujem zabezpečiť klientom (poškodeným) najvyššiu kvalitu služieb pri získavaní odškodnenia po nehode či úraze. Dominancia na trhu prichádza v čase, keď sú plánované významné legislatívne zmeny v oblasti PZP (povinné zmluvné poistenie), čo má priamy dopad na poskytované služby poškodeným po nehodách a úrazoch.

VOTUM a. s., organizačná zložka zahraničnej osoby (zriaďovateľ VOTUM Centrum Odškodnění, a.s., Brno, ČR) tak po rokoch na čele vystrieda nový nástupca, spoločnosť ARBITRA z Bratislavy.

VOTUM na Slovensku pôsobil od roku 2007. Spolu obslúžil viac ako 12 000 klientov, ktorým získal odškodnenie v hodnote takmer 50 mil. EUR. Poľský holding VOTUM SA, od roku 2010 obchodovaný na varšavskej burze (GPW), sa ďalej bude zameriavať na svoje aktivity na domácom trhu.

Kontakt:

E-mail: kancelaria@arbitra.sk

Tel.: 0915 777 136, 0915 777 140