Dôvera

náš tím má už 15-ročné skúsenosti v pomoci osobám poškodeným na zdraví pri nehodách a úrazoch

Disciplína

vytrvalo bojujeme za poškodeného, nenecháme výplatu odškodnenia na svojvôli poisťovateľa či škodcu

Výsledky

poškodenému efektívne uplatníme a získame primerané finančné odškodnenie v kratšom čase

Kontaktujte nás:

Bezplatne posúdime vašu situáciu (nehoda, úraz, poistná udalosť) a možnosti odškodnenia

Prečítajte si naše Zásady ochrany súkromia a informácie pre návštevníkov stránky

Kancelária

ARBITRA, s.r.o.
Sekurisova 3413/16
841 02 Bratislava

IČO: 52 158 381
DIČ: 2120919218
IČ DPH: SK2120919218