Poslanie

Pomáhame ľuďom, ktorí utrpeli škodu na zdraví pri dopravnej nehode, úraze alebo inej udalosti.


Rozumieme situácii človeka, ktorý sám utrpel škodu na zdraví alebo poškodili niekoho z jeho rodiny. Stojíme na jeho strane a reprezentujeme ho. Finančné odškodnenie mimosúdne získavame od poisťovní (napr. z PZP), od škodcu alebo z iných zdrojov.

Poškodený je zvyčajne v nevýhodnej situácii. Sú naň kladené administratívne, právne, medicínske a iné požiadavky. Tie sú časovo, finančne, a nezriedka i psychicky náročné. Preto sme v úlohe „arbitra“, ktorý kompetentne reprezentuje záujmy klienta pred poisťovateľom/ škodcom, u nás či v zahraničí.

Tragické prípady či nečakaná strata blízkej osoby si zasluhujú špeciálnu pozornosť. Pozostalých citlivo a diskrétne sprevádzame náročným procesom administratívnych a právnych náležitostí, ktoré so sebou táto nečakaná situácia prináša. Voči subjektom zodpovedným za náhradu škody/ujmy následne uplatňujeme mimosúdne ich nároky.

Žiaľ, nemáme možnosť vyriešiť príčiny vzniku dopravných nehôd, tragédií a úrazov. Dokážeme ale aspoň účinne pomôcť so zmiernením ich následkov.

Hodnoty

Tri základné hodnoty, z ktorých vychádzame a pomocou ktorých denno-denne budujeme individuálny vzťah s našimi klientmi, pracovníkmi a partnermi, sú:

Dôvera


Náš tím s 16-ročnými skúsenosťami v oblasti pomoci poškodeným je k dispozícii pre profesionálne a dôverné riešenie finančnej náhrady po nehode či úraze, či už sa stali u nás alebo v zahraničí.

Disciplína


Neuspokojíme sa s jednostranným a zdĺhavým vyplatením ľubovoľného odškodnenia od poisťovateľa či škodcu. Poškodenému získame adekvátne poistné plnenie v čo najkratšom čase.

Výsledky


Výsledkom našej práce je vyplatenie adekvátneho odškodnenia klientom. Naše skúsenosti Vám garantujú najvýhodnejšie služby: najprv získame Vaše odškodnenie – až potom prichádza naša odmena.

Náš príbeh

V roku 2006 som vďaka predošlej práci spoznal ľudí, ktorí v susednej krajine zaviedli službu pomoci poškodeným po nehodách a úrazoch. Začal som sa problematikou zaoberať. Oslovil som odborníkov, právnikov, skúmal som dostupné štatistiky. Zistil som, že podobné služby u nás neexistovali alebo neboli dostupné bežným ľuďom.

Počas nasledujúcich desiatich rokov som budoval a viedol spoločnosť, ktorá sa postupne vypracovala na silného protihráča ktorejkoľvek poisťovni u nás aj v zahraničí. Riešili sme tisíce prípadov, mali sme vysokú úspešnosť, expandovali sme do Českej republiky, neskôr do Maďarska. Rekordne sme klientovi získali odškodnenie v hodnote takmer 900 000 Eur.

V mediálnom priestore sa neskôr ľuďom začal podsúvať umelo vytvorený pojem “lovci nehôd”. Sémanticky i logicky je nesprávny (nehody sa nedajú “loviť”), ale poisťovateľom vyhovoval. Hoci sa priamo našej práce netýkal (k samotným nehodám nemáme dôvod chodiť – riešime ich neskoršie následky), viedol ma k zamysleniu, ako by som našu prácu „ľudovo“ popísal. Vytvoril som slovné spojenie „lovci zlých poisťovní“. Tiež je sémanticky nesprávne, ale svoju vnútornú logiku má. Už sedliacky rozum napovedá, že poisťovateľ nebude sám od seba vyplácať poškodeným (protistrane ich klienta = ich poisteného) vyššie sumy peňazí. Poisťovňa je komerčný subjekt, ktorý podniká za účelom dosiahnutia zisku.

Profesionálny zástupca poškodenému získa adekvátne finančné odškodnenie v čo najkratšom čase. Poškodený po nehode či úraze ťahá za kratší koniec – zdravotne, sociálne, právne, administratívne, ľudsky… Profesionálna pomoc osobám poškodeným na zdraví pri nehodách a úrazoch má zmysel hlavne v tom, že „vyvažuje“ pozíciu poškodeného voči protistrane, poisťovateľovi, štátnym inštitúciám, systému.

Neriešime a nemáme ako riešiť PRÍČINY nehodovosti, vieme ale účinne pomôcť poškodeným pri získaní finančného odškodnenia po nehode či úraze. To môže aspoň zmierniť následky škody či ujmy, ktorú budú musieť znášať poškodení, ich rodiny a ich okolie.

To je základná filozofia a poslanie našej spoločnosti.

 

Bc. Dalimil Hatok, LL.M., konateľ

Spolupráca

Roky práce nás naučili, že profesionálna pomoc poškodeným si vyžaduje ľudsky i odborne zrelý tím. Ak chcete byť jeho súčasťou, pridajte sa k nám už dnes!

V prípade záujmu o marketingovú alebo obchodnú spoluprácu s našou spoločnosťou nás kontaktujte e-mailom, telefonicky (0915 777 140) alebo cez správu na FB. Aktuálna máte možnosť spolupracovať ako:

Odškodňovací poradca – obchodná spolupráca pri ponuke, predaji a klientskom servise pre zákazníkov

Marketér – reklamný/marketingový partner v oblasti pomoci poškodeným

Partnerská spolupráca

Pri našej činnosti spolupracujeme s množstvom autorít a externých subjektov z oblasti medicíny, práva, advokácie, znaleckej činnosti, posudkovej činnosti, dopravy či motorizmu. S obchodnými partnermi budujeme dlhodobé, korektné a spoľahlivé vzťahy.

Bližšie informácie: Bc. Dalimil Hatok, LL.M., konateľ

 

Odporučte naše služby konkrétnym klientom a my Vás odmeníme

AK ODPORÚČATE NAŠE SLUŽBY OSOBÁM POŠKODENÝM PRI NEHODÁCH A ÚRAZOCH, VYPLŇTE TENTO FORMULÁR .

 

Tu nájdete aktuálny zápis spoločnosti v Obchodnom registri.
Spoločnosť ARBITRA, s.r.o. neposkytuje právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z.