Online odškodnenie

Prvé online odškodnenie na Slovensku

Prinášame Vám jednoduchý spôsob ako si môžete ONLINE overiť a získať finančné odškodnenie po nehode či úraze.

Je to jednoduché:

Vyplňte online dotazník, popíšte udalosť a zanechajte nám svoj kontakt

Odpovedzte na uvedené otázky. Vyplňte jednotlivé polia a ako prílohu pripojte policajný záznam/reláciu/uznesenie; lekársku správu (nález); prípadne fotodokumentáciu k udalosti.

Do 48 hodín sa s Vami skontaktujeme a BEZPLATNE posúdime Váš prípad


Následne si telefonicky prejdeme dokumentáciu, posúdime Vaše nároky a pripravíme nutné podklady. Dohodneme si spôsob uzatvorenia zmluvy, ktorý Vám bude najviac vyhovovať (osobne – cez poradcu/e-mailom/poštou).

Po doručení zmluvy a dokumentácie uplatníme a vybavíme vaše odškodnenie


Všetko nevyhnutné tak vybavíte z pohodlia vášho domova a my budeme môcť pracovať na získaní vašich nárokov. Výsledkom bude vyplatenie adekvátneho finančného odškodnenia po nehode či úraze.

    Súhlas so spracovaním osobných údajov: ARBITRA, s.r.o., Sekurisova 3413/ 16, 841 02 Bratislava, IČO: 52 158 381 (ďalej „Spoločnosť“) spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES zo dňa 27. apríla 2016 (nariadenie GDPR) v spojitosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlasím so spracovaním mnou tu uvedených údajov (formulár, pripojené prílohy) na účely posúdenia nároku na odškodnenie (náhrada škody) a marketingové účely spoločnosti, po dobu 3 rokov od udelenia. Súhlas s poskytnutím osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať písomnou formou. Podrobné informácií o spracovaní osobných údajov môžete získať v elektronickej forme na stránke http://arbitra.sk/ochrana-sukromia/, e-mailom: kancelaria@arbitra.sk alebo v sídle spoločnosti.

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov
    Oboznámil som sa soZásadami ochrany súkromia

    TECHNICKÁ ZÓNA (VYPLNÍ LEN OBCHODNÝ PARTNER):

    OS: - PART: - MARK: