AKO TO FUNGUJE?

Likvidácia poistných udalostí nemá poškodeného „zlikvidovať“…


Situácia poškodeného po nehode či úraze je veľmi náročná. Jednoducho, ťahá za kratší koniec…

Zameriava sa na svoje zdravie, liečbu a rehabilitáciu. Zároveň ale on i jeho rodina a okolie musia čeliť administratívnym, medicínskym, právnym a iným problémom a otázkam, ktorým vôbec nemusia rozumieť alebo s ich riešením nemajú potrebné skúsenosti. Niektoré kroky sú nezvratné a poisťovateľ, štátne orgány alebo vinník udalosti sa môže ľahko dostať do výhodnej pozície.

ARBITRA prináša poškodenému pomoc a podporu. V celom procese získania odškodnenia zabezpečíme vyváženosť a profesionalitu.

Preferujeme osobné jednanie s poškodeným i jeho rodinou, za pomoci skúsených odškodňovacích poradcov na území celého Slovenska. Každý prípad starostlivo BEZPLATNE posúdime. Pomáhame aj so staršími prípadmi (cca do 2-3 rokov od udalosti) alebo v prípadoch, ktoré už boli čiastočne odškodnené (revízia vyplateného plnenia).

Naše 15-ročné skúsenosti nám dávajú možnosť ponúknuť klientom najefektívnejší a najvýhodnejší model služieb: 

najprv odškodnenie pre klienta – až potom naša odmena.

PONUKA SLUŽIEB

Nenechávajte určenie výšky Vášho odškodnenia na poisťovňu


Našim klientom posudzujeme, uplatňujeme a získavame adekvátne finančné odškodnenie po nehode či úraze. Mimosúdne ich zastupujeme v procese tzv. likvidácie poistnej udalosti (dopravné nehody – PZP, úrazové a životné poistky, pracovné úrazy a pod.), teda pri riešení problému, ktorý v súvislosti s ich škodou na zdraví už skutočne nastal.

Skúmame príčiny (prečo sa tak stalo?) ale riešime hlavne následky (finančnú náhradu škody poškodeným). Reprezentujeme poškodených na základe udeleného plnomocenstva a uzatvorenej príkaznej zmluvy. V prípade potreby spolupracujeme s našimi odbornými partnermi z oblasti poistného práva, advokácie, medicíny či znaleckej posudkovej činnosti.

Prenechajte všetky starosti s odškodnením na nás. Získame pre Vás to, na čo máte skutočne nárok!

Kedy Vám môžeme pomôcť s odškodnením vzniknutej škody na zdraví?

  • Utrpeli ste škodu na zdraví pri dopravnej nehode u nás alebo v zahraničí?

  • Boli ste zranený ako cyklista, spolujazdec, motorkár, chodec či cestujúci pasažier?

  • Zahynula Vám pri tragickej nehode či úraze blízka osoba?

  • Stal sa Vám pracovný úraz alebo trpíte chorobou z povolania?

  • Utrpeli ste škodu na zdraví a nebola Vám nahradená (napr. úraz na chodníku, na lyžovačke)?

  • Poisťovňa Vám neprimerane krátila alebo nevyplatila Vaše plnenie?

  • Boli ste poškodený v dôsledku zanedbania zdravotnej starostlivosti?

  • Utrpeli ste škodu na zdraví ako obeť násilnej trestnej činnosti (domáce násilie a pod.)?
  • Trápi Vás postup poisťovne pri riešení Vašej škody na zdraví v inom prípade?

Ak riešite uvedenú alebo podobnú situáciu po nehode či úraze, neváhajte a skontaktujte sa s nami. Riešime aj staršie prípady (cca 2-3 roky po udalosti).

Ďakujeme za dôveru.