AKO TO FUNGUJE?

Likvidácia poistných udalostí nemá poškodeného „zlikvidovať“…


Situácia poškodeného človeka po nehode či úraze je náročná. Jednoducho, ťahá za kratší koniec…

Zameriava sa na svoje zdravie, liečbu a rehabilitáciu. Zároveň čelí finančným, administratívnym, medicínskym, právnym a iným problémom, ktorým vôbec nemusí rozumieť alebo s ich riešením nemá skúsenosti. Viaceré kroky sú nezvratné a poisťovateľ, úrady alebo samotný vinník udalosti sa ľahko dostanú do výhodnej pozície.

ARBITRA prináša poškodenému pomoc a podporu. V celom procese finančného odškodnenia zabezpečíme vyváženosť a profesionalitu.

Zväčša osobne jednáme s poškodeným i jeho rodinou, za pomoci skúsených odškodňovacích poradcov na území celého Slovenska. Každý prípad starostlivo BEZPLATNE posúdime – nakoľko je vždy špecifický. Vieme poškodeným vyriešiť aj staršie udalosti (2-3 roky od nehody/úrazu) alebo pomôcť v prípadoch, kde sa už vyplatilo čiastočné odškodnené (kontrola vyplateného plnenia).

Klientov zastupujeme mimosúdne, na základe zmluvy a plnej moci. V prípade nutnosti súdneho sporu (cca 10% prípadov) všetko zabezpečíme v spolupráci s advokátmi.

ARBITRA – najrýchlejšia cesta k odškodneniu

Naše 16-ročné skúsenosti garantujú klientom najefektívnejší a najrýchlejší spôsob náhrady škody. Odškodnenie preto môžeme vyplatiť už do 24 hodín. Pri práci sa riadime princípom: najprv odškodnenie pre klienta – potom naša odmena. Príde nám to fair a spokojní klienti to len potvrdzujú. Nežiadame nič vopred – len v prípade úspechu .

PONUKA SLUŽIEB

Nenechávajte určenie výšky Vášho odškodnenia na poisťovňu


Našim klientom posudzujeme, uplatňujeme a získavame adekvátne finančné odškodnenie po nehode či úraze. Mimosúdne ich zastupujeme v procese tzv. likvidácie poistnej udalosti (dopravné nehody – PZP, úrazové a životné poistky, pracovné úrazy a pod.), teda pri riešení problému, ktorý v súvislosti s ich škodou na zdraví už skutočne nastal.

Skúmame príčiny (prečo sa tak stalo?) ale riešime hlavne následky (finančnú náhradu škody poškodeným). Reprezentujeme poškodených na základe udeleného plnomocenstva a uzatvorenej príkaznej zmluvy. V prípade potreby spolupracujeme s našimi odbornými partnermi z oblasti poistného práva, advokácie, medicíny či znaleckej posudkovej činnosti.

Prenechajte všetky starosti s odškodnením na nás. Získame pre Vás to, na čo máte skutočne nárok!

Kedy Vám môžeme pomôcť s odškodnením vzniknutej škody na zdraví?

  • Utrpeli ste škodu na zdraví pri dopravnej nehode u nás alebo v zahraničí?

  • Boli ste zranený ako cyklista, spolujazdec, motorkár, chodec či cestujúci pasažier?

  • Zahynula Vám pri tragickej nehode či úraze blízka osoba?

  • Stal sa Vám pracovný úraz alebo trpíte chorobou z povolania?

  • Utrpeli ste škodu na zdraví a nebola Vám nahradená (napr. úraz na chodníku, na lyžovačke)?

  • Poisťovňa Vám neprimerane krátila alebo nevyplatila Vaše plnenie?

  • Boli ste poškodený v dôsledku zanedbania zdravotnej starostlivosti?

  • Utrpeli ste škodu na zdraví ako obeť násilnej trestnej činnosti (domáce násilie a pod.)?
  • Trápi Vás postup poisťovne pri riešení Vašej škody na zdraví v inom prípade?

Ak riešite uvedenú alebo podobnú situáciu po nehode či úraze, neváhajte a skontaktujte sa s nami. Riešime aj staršie prípady (cca 2-3 roky po udalosti).

Ďakujeme za dôveru.