AKO TO FUNGUJE?

Likvidácia poistných udalostí nemá poškodeného „zlikvidovať“…


Situácia poškodeného po nehode či úraze je náročná. Logicky sa zameriava na svoje zdravie, liečbu a rehabilitáciu. Zároveň ale on i jeho rodina a okolie musí čeliť administratívnym, medicínskym, právnym a iným problémom a otázkam, ktorým často nemusí ani rozumieť alebo s nimi nemá skúsenosti. Niektoré kroky sú nezvratné a poisťovateľ, štátne orgány alebo vinník nehody sa môže ľahko dostať do výhodnej pozície.

ARBITRA prináša poškodenému pomoc a podporu. V celom procese získania odškodnenia zabezpečíme vyváženosť a profesionalitu.

Preferujeme osobné jednanie s poškodeným i jeho rodinou, za pomoci skúsených odškodňovacích poradcov na území celého Slovenska. Každý prípad starostlivo a bezplatne posúdime. Pomáhame aj so staršími prípadmi (cca 2-3 roky po udalosti).

Naše 15-ročné skúsenosti nám dávajú možnosť ponúknuť klientom najefektívnejší a najvýhodnejší model služieb: najprv odškodnenie pre klienta – až potom naša odmena.

PONUKA SLUŽIEB

Nenechávajte určenie výšky Vášho odškodnenia na poisťovňu


Našim klientom mimosúdne získavame adekvátne finančné odškodnenie po nehode či úraze. Zastupujeme ich v procese tzv. likvidácie poistnej udalosti (dopravné nehody, poistné udalosti, PZP). Robíme tak na základe zmluvy s klientom a ním udeleného plnomocenstva. V prípade potreby spolupracujeme s našimi partnermi z oblasti práva, advokácie, medicíny či znaleckej činnosti.

Prenechajte starosti s odškodnením na nás. Získame skutočne to, na čo máte nárok.

Situácie, v ktorých pomáhame najčastejšie:

  • Utrpeli ste škodu na zdraví pri dopravnej nehode u nás alebo v zahraničí?

  • Ste poškodený na zdraví ako spolujazdec, motorkár, cyklista, chodec či cestujúci v MHD?

  • Zahynula Vám pri nehode či úraze blízka osoba?

  • Stal sa Vám pracovný úraz u nás alebo v zahraničí?

  • Utrpeli ste škodu na zdraví a nebola Vám nahradená (úraz na chodníku, na lyžovačke)?

  • Poisťovňa Vám krátila alebo nevyplatila adekvátne poistné plnenie?

  • Boli ste poškodený v dôsledku zanedbania zdravotnej starostlivosti?

  • Trápi Vás postup poisťovne pri likvidácii Vašej poistnej udalosti?

Ak riešite uvedenú alebo podobnú situáciu po nehode či úraze, neváhajte a skontaktujte sa s nami. Riešime aj staršie prípady (cca 2-3 roky po udalosti).

Ďakujeme za dôveru.