Aktuálne

Jedna poisťovňa vymáha viac ako polovicu všetkých regresov

Podľa neoficiálnych štatistík dnes jedna nemenovaná poisťovňa „vymáha“ na Slovensku od svojich klientov viac ako polovicu z celkového počtu regresov v PZP. Na začiatku je zväčša veľmi stručný list, kde Vám poisťovňa oznámi, že máte POVINNOSŤ uhradiť jej časť alebo celé poistné plnenie, ktoré za Vás z PZP uhradila poškodeným po nehode. Nasleduje zdôvodnenie 1 […]

Za posledných 5 rokov viac ako 6 mil. EUR poškodeným

Rok 2023 opäť v znamení rastu Uplynulý rok sa do našej histórie zapíše ako rok úspešný. Rástli sme vo všetkých podstatných parametroch našej činnosti. O 15% sme zvýšili počet nových klientov, rástli aj naše tržby. Podarilo sa nám úspešne zakončiť stovky náročných prípadov s hodnotu získaného odškodnenia 2,1 milióna EUR. Uplatnili sme nové nároky poškodených […]

Rastieme a pomáhame vďaka vám!

DÔVERA – DISCIPLÍNA – VÝSLEDKY – to sú princípy, ktoré nás každodenne sprevádzajú v našom poslaní pomáhať poškodeným po nehodách a úrazoch. Za uplynulý čas sme pomohli vo viac ako 2250 nových prípadoch, v ktorých sme, s úspešnosťou presahujúcou 95%, poškodeným už získali odškodnenie v hodnote zhruba 6 miliónov EUR. ĎAKUJEME VÁM!!! Vďaka dôvere klientov, obchodných […]

Odškodnenie 206-tisíc po pracovnom úraze

Finančné odškodnenie 206-tisíc EUR pre elektrikára po pracovnom úraze Ťažký pracovný úraz sa stal poškodenému ešte začiatkom decembra 2021 pri montáži elektrického osvetlenia v jednej z obcí v Banskobystrickom kraji. Samotnou príčinou úrazu bol nešťastný pád z asi 7-metrovej výšky pri výmene a oprave starých svietidiel. Úraz zanechal vážne následky na zdraví poškodeného s trvalým […]

Ocenenie ZLATÁ FIRMA 2023

Ďakujeme Vám za priazeň! Sme veľmi radi, že popri získaní ocenenia Zlatá firma 2023 sa zároveň môžeme prezentovať ďalšími krásnymi recenziami a úprimným poďakovaním od pani Zuzany s rodinou. Spoločne dotvárajú obraz o tom, ako pracujeme a čo nás najviac motivuje v našej činnosti. Ako mnohí viete, neraz vstupujeme do náročných prípadov. Poškodení sa náhle […]

Najviac nehôd je v pondelok. Najčastejšie havarujú sivé autá.

Pozreli sme sa na trendy a vývoj v oblasti poistenia motorových vozidiel Koncom roka sa častejšie diskutuje o akciových cenách poistenia, už menej o trendoch či vplyvoch škodovosti (nehodovosti) na najrozšírenejšie poistenie vozidiel. Poistné v Povinnom zmluvnom poistení (PZP) medziročne vzrástlo o 6 % ale i tak zaostáva za rastom inflácie, rastom cien opráv, náhradných […]

Rastie záujem o poistenie ale aj počet škôd

Podľa údajov z NBS tento rok predpísané poistné v neživotnom poistení medziročne vzrástlo o 8,5%. Tempo rastu tlačené hlavne celkovou neistotou a infláciou patrí medzi najrýchlejšie za posledné roky. Počet poistných zmlúv vzrástol asi o 2%. „To naznačuje pokračujúci rast priemerného poistného na zmluvu, pravdepodobne v reakcii na nárast nákladov na poistné plnenia,“ konštatuje NBS. […]

zdroj: www.gettyimages.com

Odškodnenie 46.725 EUR pre obete násilnej trestnej činnosti

Odškodnenie pre obete násilia Nedávno sa nám podarilo pomôcť s odškodnením pre poškodených – obete násilnej trestnej činnosti. Nakoľko ide o veľmi citlivú záležitosť, ku klientom a udalosti uvedieme len toľko, že táto tragédia sa stala ešte koncom roka 2021 v menšom meste na Východnom Slovensku. Celkové získané odškodnenie bolo v sume 46.725 EUR. O […]

Nesadajte si do nepoisteného auta!

Podľa nedávno prezentovaných údajov SKP je na Slovensku evidovaných viac ako 310 000 nepoistených vozidiel. Ak je čo i len polovica skutočne aj v prevádzke, tak to znamená, že na slovenských cestách môžete kedykoľvek naraziť (a to aj doslovne…) aj na nepoistené vozidlo. V rámci Európy tak máme pomerne unikátne postavenie, nakoľko počet nepoistených vozidiel […]

Chcete byť profesionál v oblasti odškodnenia?

Regionálne stretnutia ARBITRA Teší nás zvýšený záujem o oblasť finančného odškodnenia pre poškodených. Rovnako aj o obchodnú spoluprácu s našou spoločnosťou. Rozvinuli sa tiež možnosti uplatnenia nárokov pri rôznorodých udalostiach, za poškodenia zdravia (dopravné nehody, úrazy, pracovné úrazy, obete násilia, atď.). Poškodení v každom regióne si zaslúžia profesionálnu službu a kvalitný servis v oblasti odškodnenia. […]