Aktuálne

Šokujúce zistenia NKÚ o neplatičoch PZP

Problém s nepoistenými vozidlami i pokutami Na fakt, že po slovenských cestách jazdí priveľa áut bez povinného zmluvného poistenia sme upozorňovali už dávno. Podľa najnovších zistení NKÚ SR (Najvyšší kontrolný úrad) Štát nestíha všetkým previnilcom posielať pokuty. Okresné úrady dostanú ročne približne 300-tisíc oznámení o vozidlách bez povinného zmluvného poistenia. Pokutu však dostane len malá […]

Zmeny v PZP z pohľadu poškodených

Dlho sme čakali na tieto správy. Poškodeným sa od augusta posilní pozícia pri uplatňovaní nárokov z PZP. Zákon prináša viacero právnych i technických noviniek. Škoda, že nedošlo k dôslednej úprave pri prevzatí niektorých pojmov zo smernice. Tým by sme sa konečne dorovnali európskym štandardom. Vyššie limity poistného krytia Zvyšuje sa poistná ochrana poškodených. Pri škodách […]

Zhodnotili sme výsledky našej práce

Čo nás priviedlo na pozíciu lídra v odškodnení? Druhý aprílový víkend sme strávili s najlepšími spolupracovníkmi, obchodnými partnermi a našimi zamestnancami v malebnom regióne pri sútoku riek Váh, Dunaj a Ipeľ, neďaleko Štúrova. Na spoločnom víkendovom stretnutí sme sa vzdelávali, hodnotili sme výsledky za uplynulý kalendárny rok 2023 ale aj za celé obdobie 5 rokov […]

Následky nehôd v roku 2023

Nehodovosť klesla ale poškodených opäť pribudlo Oproti predošlému roku eviduje Polícia SR za rok 2023 o 394 nehôd menej, celkovo ich bolo 11 671. Hoci došlo k miernemu poklesu celkového počtu nehôd (-394), počet ťažko i ľahko zranených osôb sa zvýšil (ťažko zranených z 882 na 894 a ľahko zranených zo 4 825 na 4 […]

Jedna poisťovňa vymáha viac ako polovicu všetkých regresov

Podľa neoficiálnych štatistík dnes jedna nemenovaná poisťovňa „vymáha“ na Slovensku od svojich klientov viac ako polovicu z celkového počtu regresov v PZP. Na začiatku je zväčša veľmi stručný list, kde Vám poisťovňa oznámi, že máte POVINNOSŤ uhradiť jej časť alebo celé poistné plnenie, ktoré za Vás z PZP uhradila poškodeným po nehode. Nasleduje zdôvodnenie 1 […]

Za posledných 5 rokov viac ako 6 mil. EUR poškodeným

Rok 2023 opäť v znamení rastu Uplynulý rok sa do našej histórie zapíše ako rok úspešný. Rástli sme vo všetkých podstatných parametroch našej činnosti. O 15% sme zvýšili počet nových klientov, rástli aj naše tržby. Podarilo sa nám úspešne zakončiť stovky náročných prípadov s hodnotu získaného odškodnenia 2,1 milióna EUR. Uplatnili sme nové nároky poškodených […]

Rastieme a pomáhame vďaka vám!

DÔVERA – DISCIPLÍNA – VÝSLEDKY – to sú princípy, ktoré nás každodenne sprevádzajú v našom poslaní pomáhať poškodeným po nehodách a úrazoch. Za uplynulý čas sme pomohli vo viac ako 2250 nových prípadoch, v ktorých sme, s úspešnosťou presahujúcou 95%, poškodeným už získali odškodnenie v hodnote zhruba 6 miliónov EUR. ĎAKUJEME VÁM!!! Vďaka dôvere klientov, obchodných […]

Odškodnenie 206-tisíc po pracovnom úraze

Finančné odškodnenie 206-tisíc EUR pre elektrikára po pracovnom úraze Ťažký pracovný úraz sa stal poškodenému ešte začiatkom decembra 2021 pri montáži elektrického osvetlenia v jednej z obcí v Banskobystrickom kraji. Samotnou príčinou úrazu bol nešťastný pád z asi 7-metrovej výšky pri výmene a oprave starých svietidiel. Úraz zanechal vážne následky na zdraví poškodeného s trvalým […]

Ocenenie ZLATÁ FIRMA 2023

Ďakujeme Vám za priazeň! Sme veľmi radi, že popri získaní ocenenia Zlatá firma 2023 sa zároveň môžeme prezentovať ďalšími krásnymi recenziami a úprimným poďakovaním od pani Zuzany s rodinou. Spoločne dotvárajú obraz o tom, ako pracujeme a čo nás najviac motivuje v našej činnosti. Ako mnohí viete, neraz vstupujeme do náročných prípadov. Poškodení sa náhle […]

Najviac nehôd je v pondelok. Najčastejšie havarujú sivé autá.

Pozreli sme sa na trendy a vývoj v oblasti poistenia motorových vozidiel Koncom roka sa častejšie diskutuje o akciových cenách poistenia, už menej o trendoch či vplyvoch škodovosti (nehodovosti) na najrozšírenejšie poistenie vozidiel. Poistné v Povinnom zmluvnom poistení (PZP) medziročne vzrástlo o 6 % ale i tak zaostáva za rastom inflácie, rastom cien opráv, náhradných […]