Slovenská odškodňovacia spoločnosť ARBITRA, s.r.o. prevzala aktivity spoločnosti VOTUM, a.s., čím sa stala lídrom na domácom trhu v pomoci poškodeným po nehodách a úrazoch.

Firmy uskutočnili túto medzinárodnú akvizíciu podpisom zmluvy o predaji podniku. Transakcia nadobudla účinnosť 01. júna 2022

Klienti VOTUM nemusia vykonať žiadne zmeny, všetky právne vzťahy (práva a povinnosti oboch zmluvných strán) automaticky trvajú a prešli na nového nástupcu, t.j. na spoločnosť ARBITRA, s.r.o..

V pozícii lídra má ARBITRA záujem zabezpečiť klientom (poškodeným) najvyššiu kvalitu služieb pri získavaní odškodnenia po nehode či úraze. Dominancia na trhu prichádza v čase, keď sú plánované významné legislatívne zmeny v oblasti PZP (povinné zmluvné poistenie), čo má priamy dopad na poskytované služby poškodeným po nehodách a úrazoch.

VOTUM na Slovensku pôsobil od roku 2007. Spolu obslúžil viac ako 12 000 klientov, ktorým získal odškodnenie v hodnote viac ako 50 mil. EUR. Poľský holding VOTUM SA, od roku 2010 obchodovaný na varšavskej burze (GPW), sa ďalej bude zameriavať na svoje aktivity na domácom trhu.

Kontakt:

E-mail: kancelaria@arbitra.sk

Tel.: 0948 910 839, 0915 777 136, 0907 777 017