O takom odškodnení (4 milióny Kč – pozn.) môžu slovenské rodiny pozostalých len snívať… Ochrana osobnosti a právny inštitút uplatnenia si tzv. nemajetkovej ujmy sa u nás využíva v mnohých životných situáciách, ktoré sú čo i len spôsobilé vyvolať ohrozenie právom chránených záujmov (napr. ochrana osobnosti, života, zdravia, občianskej cti, mena a prejavov osobnej povahy). Uplatňujú sa napríklad pri tragických dopravných nehodách, kde slovenské PZP, žiaľ, absolútne nedostatočne pokrýva vzniknutú ujmu (škodu).

Celý článok

Zdroj: iDnes.cz, kafe.cz