Radi prezentujeme naše dosiahnuté výsledky. 7 659 Eur pre poškodeného, ktorý nás „privítal“ otázkou: „Od koho chcete získať peniaze, keď auto z miesta nehody ušlo?“ Peniaze sme získali, hoci škodu na zdraví spôsobilo neznáme/ nezistené vozidlo. Uplatnenie odškodnenia v takom prípade (garančný fond) má svoje procesné i právne špecifiká. Je dobré ich poznať a uplatniť v podobných prípadoch. Nepripravte sa o svoje nároky.