Môže ísť cyklista po chodníku? Správnu odpoveď nájdete nižšie. Inšpiráciou k tejto otázke bol nedávny telefonát mamičky, ktorej 14-ročný syn spôsobil bicyklom na chodníku vážne zranenia staršej pani, ktorá vychádzala z obytného domu, v ktorom žije. Prezrite si zásady správnej jazdy podľa cestného zákona. Ešte napovieme, že po chodníku môže riadne na bicykli ísť len osoba mladšia ako 10 rokov.