Stále viac ľudí preferuje pri riešení rôznych životných situácii ONLINE služby. Aj ľuďom po nehodách a úrazoch, ako prví na Slovensku, prinášame jednoduchý spôsob, ako si ONLINE overiť a následne získať finančné odškodnenie.

Proces mimosúdneho zastupovania klienta sme upravili tak, aby mal každý klient s vybavením všetkých potrebných krokov čo najmenej starostí. Bez zbytočného čakania, návštev či vybavovania na úradoch, ktoré (hlavne v tejto dobe) aj tak môžu byť nedostupné alebo pracujú len obmedzene.

Všetko nevyhnutné môže klient vybaviť z pohodlia domova. A my budeme súčasne pracovať na získaní odškodnenia pre klienta. Výsledkom bude vyplatenie adekvátneho finančného plnenia po nehode či úraze.

Zároveň klientom i naďalej dávame možnosť ONLINE odškodnenie kombinovať s BEZPLATNOU telefonickou konzultáciou ich prípadu alebo s osobnou konzultáciou s našim poradcom. Samozrejme, tiež BEZPLATNE.

Všetko prebieha diskrétne, profesionálne a vo vzájomnej súčinnosti klient – spoločnosť.

Služba ONLINE odškodnenie