Už pri mierne obéznych ľuďoch je riziko závažnosti následkov dopravných nehôd o 21% vyššie. U moletnejších žien je to dokonca dvakrát viac.

Americkí vedci z University of California na vzorke viac ako 3400 nehôd skúmali súvislosť medzi prvkami pasívnej bezpečnosti (napr. bezpečnostné pásy) a hmotnosťou vodičov (podľa indexu BMI – Body Mass Index – tzv. Index telesnej hmotnosti). Mierne obézni vodiči čelia o 21% vyššiemu riziku, že následky ich dopravnej nehody budú mať fatálne následky. Podľa výskumu sú výrazne ohrozenejšie ženy, pravdepodobnosť ich usmrtenia je dvakrát vyššia. V prípade obezity 1. stupňa vzrastá riziko usmrtenia o ďalších 36 percent. U jedincov s ťažkou obezitou je to až 81%.

Svoju úlohu tu zohráva aj fakt, že „plnší“ vodiči častejšie nepoužívajú bezpečnostný pás. Potvrdil to aj prieskum americkej University of Buffalo z roku 2014, z ktorého vyplýva, že vodiči s bežnou hmotnosťou používajú pásy o 67% častejšie ako vodiči s výraznou obezitou.

Dokonca aj v prípade riadneho použitia pásov sú vodiči s nadpriemernou obezitou viac ohrození. Značná vrstva tukového tkaniva predovšetkým na bruchu spôsobí, že v prípade nárazu pás reaguje neskôr než u vodiča s bežnou či nižšou hmotnosťou, čo so sebou nesie zvýšenie rizika vzniku vnútorných zranení. U obéznych ľudí sa navyše častejšie vyskytujú chronické choroby, ktoré zvyšujú možnosť vzniku závažných komplikácií počas rekonvalescencie po nehode.

Zostáva teda veriť, že populácia bude čoraz zdravšia a že poisťovatelia v rámci likvidácie poistných udalostí nepristúpia (popri iných nápadoch) k plošnému zavedeniu sankcií za nadpriemernú hmotnosť účastníkov kolízií.