Klzký povrch, poľadovica či neodprataný sneh na chodníku…

aj to môže byť v tomto počasí príčina nebezpečného pádu, ktorý môže zanechať nepríjemné zdravotné následky aj na celý život.

Presvedčila sa o tom aj naša klientka, ktorá sa cestou do práce pošmykla na neupravenej zastávke mestskej hromadnej dopravy. Prípad sme prevzali a do tejto chvíle sme poškodenej získali spolu 9.102,-  Eur. Posudzujeme ešte ďalšie nároky, nakoľko v čase úrazu bola klientka zamestnaná a kvôli liečeniu bola na dlhej PN-ke.

ČO ROBIŤ, ak sa Vám na neupravenom chodníku (ľad, sneh, námraza) stal ÚRAZ?

  1. privolajte zdravotnú pomoc – ak si to Váš poúrazový stav vyžaduje. Ak sa neviete v strese rozhodnúť, aspoň zavolajte na známe číslo 112 a svoj aktuálny stav skonzultujte s operátorom (v nemocnici uveďte presné miesto, dátum, čas a spôsob zranenia – napr. že ste spadli na zľadovatenom chodníku pred supermarketom na ulici XY). Inou možnosťou riešenia je aj privolať políciu, ktorá vec na mieste posúdi, pomôže zadokumentovať a privolá Vám zdravotníkov.
  1. zadokumentujte si miesto ešte pred odchodom – ak je to možné, urobte si z miesta úrazu niekoľko fotiek či video-záznam mobilom alebo požiadajte okoloidúcich o pomoc. Ideálne je vyžiadať si kontakt na nejakého očitého svedka. Ak ste šli spoločne s blízkou osobou (rodina, priatelia) i tak je dobré požiadať niektorého okoloidúceho o kontakt. Tiež môže byť nápomocné odfotiť si obuv na nohách i okolie miesta pádu.
  1. zabezpečte si dôkazy pre následné riešenie – pozorne si prezrite dané miesto a zistite, či sa v okolí môže nachádzať nejaká priemyselná kamera (napr. ak je v bezprostrednom okolí obchod, parkovisko, úrad, banka, bankomat a pod.). Ak Vy alebo blízka osoba na možný kamerový záznam upozorníte políciu včas, môže to výrazne ušetriť čas a zvýšiť tak šancu na získanie dôležitého dôkazového materiálu.
  1. vyplňte tento FORMULÁR. BEZPLATNE posúdime Vaše nároky a následne vybavíme Vaše finančné odškodnenie.

Akú sumu žiadať?

Výška škody na zdraví sa bude riadiť Zákonom č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v platnom znení. Na základe lekárskeho alebo znaleckého posudku sa stanoví bodové hodnotenie a vypočíta sa výška škody.

Takisto môže vzniknúť nárok aj na úhradu vynaložených nákladov liečenia, úhradu tzv. vecnej škody (poškodený mobil, taška, šaty), stratu na zárobku či ušlý zisk. Každý z nárokov má samostatnú úpravu i výpočet. Súmárne sa môže jednať o tisíce EUR, podľa rozsahu škody. V prípade trvalých následkov či invalidity aj o vyššie sumy.

Môže to byť dlhý boj

Nepríjemnosti spojené s riešením takej situácie môžu skutočne zabrať aj niekoľko mesiacov. Na jednej strane sa človek po páde musí liečiť (neraz podstúpiť aj operačný zákrok), následne absolvovať rehabilitáciu či zotavenie, na strane druhej, musí tiež dokazovať príčinnú súvislosť medzi úrazom a neupraveným povrchom a hľadať konkrétny zodpovedný subjekt na uplatnenie si náhrady vzniknutej škody (správca/majiteľ plochy, kde sa úraz stal). Tú je potrebné poriadne zdokumentovať, presne vyčísliť a presvedčivo i včas uplatniť. Tým sa vec nekončí. Subjekt povinný nahradiť vzniknutú škodu sa môže aj účinne brániť, pričom tzv. dôkazné bremeno je stále len na poškodenom. Niekedy sa tento „boj“ presunie na poisťovňu, čo môže veci časovo natiahnuť aj skomplikovať (česť výnimkám).

Najlepším receptom je teda maximálna opatrnosť a prevencia. Minimalizovanie pohybu v čase najväčšej kalamity, vhodná obuv a vybavenie (kľudne aj palice, iné pomôcky) a presun len po upravených plochách.

Ak potrebujete BEZPLATNE poradiť, KONTAKTUJTE NÁS.