Platí to hlavne pri šetrení zložitých dopravných nehôd či úrazov s trvalými následkami na zdraví obetí alebo pri tragických nehodách.

Pri týchto udalostiach totiž polícia zvyčajne angažuje znalcov z odborov doprava cestná (nehody v cestnej doprave) a zdravotníctvo (traumatológia, súdne lekárstvo, patológia). Tým, že zoznamy znalcov ale aj ich časové možnosti sú obmedzené, často dochádza k prieťahom a dlhému čakaniu v celom procese šetrenia.

Chýbajú lehoty

Oficiálne nemajú prizvaní znalci časové lehoty na vyhotovenie znaleckých posudkov. Vyšetrovatelia sú tak v nepríjemnej situácii, vyšetrovanie sa im neúmerne naťahuje (nezriedka i takmer celý rok) a im niekedy nezostáva nič iné, len „postrašiť“ znalcov prípadným krátením či nevyplatením znalečného, t.j. odmeny za vykonané úkony. To však nie je systémovým riešením problému. Oslovili sme v tejto veci aj komoru znalcov, no nevyjadrili sa…

K tejto téme sa nedávno vyjadril aj bývalý vyšetrovateľ Peter Vačok: „Problém nevidím v postupe vyšetrovateľa. Preto doslova apelujem na generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, aby spoločne s ministerkou spravodlivosti SR Máriou Kolíkovou hľadali cesty nápravy v oblasti spracovávania dôležitých znaleckých posudkov,“ uviedol pre TASR. Podľa jeho názoru je problém v aplikačnej praxi. „Na odborný výstup, ktorý by mali poskytnúť znalci z odboru súdneho lekárstva, sa čaká doslova celé mesiace, a to spôsobuje prieťahy v konaniach. Pri vyšetrovaní závažných dopravných nehôd je to citlivé aj v tom, že v niektorých prípadoch je odňaté vodičské oprávnenie a v situácii, kde nie je rozhodnuté o vine, je obvinená osoba výrazne obmedzená zákazom činnosti“, čo môže vnášať do šetrenia podozrenie z korupcie či protekcionizmu. Práve pri vyšetrovaní trestných vecí, kde došlo k zraneniu alebo k smrti, je nevyhnutné, aby orgány činné v trestnom konaní mali k dispozícii odborný výstup, ktorý dá odpoveď na otázku, čo je príčinou smrti či zranenia.

Z pohľadu poškodeného dochádza prieťahmi v konaní k zbytočnému predlžovaniu celého šetrenia, čo má následne vplyv aj na dobu získania primeraného finančného odškodnenia z povinného zmluvného poistenia škodcu (prípadné aj na lehoty premlčanie jednotlivých nárokov) od samotnej udalosti.

 

Zdroj: TASR, TB