Začiatkom októbra Národná banka Slovenska (NBS) definitívne rozhodla o udelení finančnej sankcie 25 000 EUR. Potvrdila tým svoje pôvodné rozhodnutie, voči ktorému sa poisťovňa UNIQA odvolala, nakoľko uložená sankcia sa jej zdala privysoká… 

Za čo dostala poisťovňa pokutu?

UNIQA v roku 2018 a 2019 rozoslala výpoveď poistnej zmluvy 912 poistníkom. Jej klienti mali uzatvorené poistné zmluvy na poistenie úrazu s vrátením zaplateného poistného. Tento list obsahoval nesprávne informácie o právach spotrebiteľa, pretože sa v ňom uvádza, že poistenie zaniká výpoveďou ku koncu poistného obdobia. NBS uložila poisťovni sankciu, nariadila nápravu a zákaz používať neprijateľnú zmluvnú podmienku. Konanie poisťovne totiž mohlo klientov uviesť do omylu tým, že im zanikajú práva vyplývajúce z poistných zmlúv. 

„Podľa Občianskeho zákonníka takúto časť poistnej zmluvy nemôže poisťovňa svojvoľne vypovedať,“ uviedol hovorca NBS. Takáto výpoveď je zakázaná, pretože by ju poisťovňa mohla využiť napríklad ak jej poistenec po dlhých rokoch platenia ochorie. Poisťovňa by mu radšej vypovedala zmluvu a neplatila poistné plnenie.

Je 25-tisíc málo či veľa?

Domnievame sa, že sankcia 25-tisíc voči zahraničnej finančnej inštitúcii pri vedomom konaní a pri značnom počte zavedených klientov (takmer tisíc) nie je dostatočná. Kým bude výška hroziacej pokuty len zlomkom toho, čo poisťovňa môže ušetriť, dovtedy zostanú podobné aktivity lákadlom. 

Orgán dohľadu má pristúpiť k razantným sankciám, ktoré by poisťovne jednoznačne odradili od podobných praktík. Len rok predtým tá istá poisťovňa už dostala v inej veci pokutu 90-tisíc EUR. 

Celé znenie rozhodnutia NBS: https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/100-000-310-107.pdf

foto: Ivan Majerský