Dôchodkyňa bola ešte na jar roku 2020 poškodená pri jazde na bicykli v centre obce (okres Galanta). Žiaľ, vodič vozidla BMW X5 si ju pri výjazde z parkoviska na vozovku včas nevšimol a nedal jej prednosť. Až okoloidúci mu signalizoval, že zadnou časťou vozidla narazil do cyklistky, ktorá sa tak ocitla pod autom. Vodič sa prvotne domnieval, že sa mu „len niečo pohlo v kufri auta, že mu tam niečo spadlo, nejaká prepravka s náradím“. Vážne zranenej cyklistke nepomohla riadne upevnená prilba ani prudké brzdenie, pričom nepríjemnému stretu s autom už nedokázala zabrániť. Okoloidúci jej tak možno zachránil život, nakoľko vodič plánoval pokračovať v jazde. 

Po takmer 2 rokoch od nešťastnej nehody bolo spravodlivosti konečne učinené zadosť. Po náročnom priebehu trestného konania i procesu uplatnenia náhrady škody poisťovateľ škodcu (z PZP) napokon musel pristúpiť k plneniu odškodnenia. Celý priebeh komplikoval aj samotný vodič – vinník nehody. Dlho si svoje zavinenie nechcel pripustiť a snažil sa všemožne brániť aj s pomocou advokáta.

Skutočný priebeh udalosti, škodu a jej rozsah sme spolu s klientom ale preukázali viacerými znaleckými posudkami. Poškodenej sme napokon mimosúdne získali náhradu za utrpenú bolesť, rozsiahle trvalé následky (poškodenie, hlavy, tváre, panvy, obličky, končatín) i psychickú ujmu. Celkové získané odškodnenie presiahlo sumu 60.000,- EUR. Významne pomohlo aj zapojenie nášho skúseného spolupracovníka, pána Vladimíra.

Veríme, že tieto prostriedky pomôžu pani Márii a jej rodine aspoň zmierniť a znášať doživotné následky, ktoré nešťastná udalosť zanechala.

(Obrázok je ilustračný, zdroj: PZ SR)