To, na čo upozorňujú odborníci už dlhšie začína zaujímať aj EÚ.

Brusel navrhuje povinné zmluvné poistenie (PZP) pre „e-kolobežky“ a dobrovoľné poistenie pre iné moderné motorové vozidlá (e-bike), ktoré sa neodmysliteľne stávajú súčasťou dopravy aj v našich mestách.

Spoločnosť BOLT napríklad reaguje na potrebu zvýšenej bezpečnosti svojich služieb a zákazníkov zavedením nových technologických opatrení: kontroly „triezvosti“ svojich klientov a to pri uvedení kolobežky do činnosti. Takisto plánujú zaviesť inteligentný hmotnostný test, ktorý by odhalil prevoz viacerých osôb na ich kolobežkách.

Vítame všetky rozumné opatrenia, ktoré pomôžu poškodeným v prípade náhrady škody, ktorú im spôsobia vodiči alebo užívatelia moderných dopravných prostriedkov. Vymožiteľnosť odškodnenia by bola dostupnejšia a organizovanejšia. Pri povinnom zmluvnom poistení by sa jednalo aj o nový poistný produkt, pričom predpokladáme, že povinnosť náhrady škody bude prenesená z poisteného/vinníka na jeho poisťovňu rovnako, ako je tomu dnes v klasickom PZP áut.

Zdroj: EK, Bolt