Aj Slovensko sa môže pochváliť zavádzaním technologických noviniek na zvyšovanie bezpečnosti na cestách.
 
Zelené predné brzdové svetlo nie je farebný doplnok, ale nový bezpečnostný prvok na automobile. Ide o technológiu, vďaka ktorej chodci na priechodoch pre chodcov zistia, či auto spomaľuje a či môžu bezpečne prejsť cez cestu. Projekt realizuje Žilinská univerzita, hlavnými partnermi sú Trenčiansky samosprávny kraj a mestá Trenčín, Prievidza, Partizánske a Žilina. Vývoj svetiel financuje súkromná spoločnosť Lumaco.
 
Pokusné testovanie bude trvať deväť mesiacov na 3000 motorových vozidlách najmä v Trenčianskom samosprávnom kraji a v mestách Trenčín, Prievidza, Partizánske a Žilina, ale aj v Bratislave a v Nemecku. Výsledky testovania budú smerovať k zavedeniu predného brzdového svetla do praxe na území Slovenska i celej Európskej únie. Novinku budú testovať na autobusoch, taxíkoch, donáškových a iných vozidlách. Súčasťou testovania bude aj prieskum verejnej mienky účastníkov cestnej premávky (vodičov, cyklistov, chodcov).
 
Či bude novinka z hľadiska plynulosti a bezpečnosti úspešná, povie výskum, ktorý priamo v teréne spúšťajú na území Trenčianskeho kraja.
Zdroj: TA3