Nik by asi nečakal, že život nemá podľa našich zákonov „žiadnu cenu“… Hovorí sa o opatreniach, nik ale nespomína potrebné zmeny v PZP.

Každým z nás otriasla udalosť na Zochovej ulici v Bratislave. Je to nesmierna tragédia. Bohužiaľ, nasledovali i ďalšie prípady tragických nehôd. Opitý vodič zrazil matku s deťmi na chodníku v Čadci… podnapitý vodič si sadol za volant autobusu… opitý šofér v BMW zrazil chodkyňu na Košickej ulici v hlavnom meste… včera prišiel o život chodec pri Tornali… smutné okolnosti mnohých nehôd sú alarmujúce. K udalostiam sa vyjadrilo množstvo autorít, predstaviteľov verejného života či dopravnej polície. Všetci navrhujú riešenia, prevenciu aj represiu. Pokiaľ ide o alkohol za volantom, sme jednoznačne za akékoľvek preventívne návrhy, ktoré budú účinné. Represívne opatrenia je namieste tiež prehodnotiť, ale po odbornej diskusii. Život to nikomu nevráti, ale niečo zmeniť musíme!

Akosi sme ale nezachytili žiaden návrh na zmenu v oblasti odškodnenia. Vôbec sa nehovorí o probléme, ktorý tu máme už roky. Ak sa u nás stane tragédia pri dopravnej nehode, poisťovne vyplácajú z PZP vinníka poškodeným 0,- EUR… Áno, dobre čítate, hodnota finančného odškodnenia straty ľudského života z PZP je rovná nule… Majiteľ auta si platí povinné zmluvné poistenie, z ktorého sa v prípade nehody uhradia poškodeným rôzne nároky – oprava vozidla, škody na majetku, škody na zdraví, ušlý zisk či pohrebné náklady. Nárok na odškodnenie po zosnulom tam ale nenájdeme. Pozostalí sú zdecimovaní, poisťovne mlčia…

Prečo je to tak?

Ide o pozostatok legislatívnej úpravy niekdajšieho zákonného poistenia na povinné zmluvné poistenie (2001). Už vyše dvadsať rokov nám v zákone o PZP chýba priamy nárok pozostalých na primerané odškodnenie pri strate blízkej osoby. Poisťovne sa do zmeny nehrnú a návrhy poškodených zatiaľ nik účinne nepresadil. Sme tak jediná krajina v okolí, v ktorej má strata ľudského života pri tragickej nehode hodnotu finančného odškodnenia 0,- EUR.

Poisťovne stále tvrdošijne odmietajú uznať nároky poškodených (pozostalých) na „nárok na náhradu škody“. Donekonečna sa odvolávajú na dávno prekonané právne názory, že PZP nepokrýva nárok na tzv. nemajetkovú ujmu.  Práve týmto inštitútom si musia poškodení uplatňovať v zdĺhavých civilných konaniach svoje práva. V praxi pritom poisťovne prehrávajú desiatky sporov ročne a aktuálna judikatúra v priznávaní odškodnenia poškodeným rodinám je už pomerne ustálená. Táto taktika sa poisťovateľom vypláca. Traumatizované rodiny často nemajú odhodlanie, silu či peniaze na komplikované spory a zdĺhavé ťahanice na súdoch.

Poisťovne nechcú platiť aj napriek tomu, že na nepodarenú úpravu PZP sme boli upozornení aj v rozsudku Súdneho dvora EÚ (2013, C22/12), ktorý slovenským sťažovateľom dal za pravdu. Odvtedy sa zmenilo len to, že poisťovatelia v snahe neplatiť nič právne pritvrdili a s nárokmi na odškodnenie odkazujú na súd. Orgán dohľadu (NBS) i rezortné ministerstvá (financie, spravodlivosť) novú legislatívu nepripravili a nepresadili. Podľa našich informácií posledné návrhy na zmenu zákona (2020) smerovali k tomu, že poisťovne navrhli platiť z PZP za stratu ľudského života sumu od 2.660,- EUR, čo je priam cynické.

Aj z uvedených dôvodov podporujeme akékoľvek výzvy a kampane, ktoré majú za cieľ upriamiť pozornosť verejnosti, vodičov, chodcov i ostatných účastníkov dopravy na závažnosť následkov vedenia vozidiel pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.

Zároveň upriamujeme pozornosť kompetentných aj na nedokonalú legislatívu pre obete týchto tragédií. Nik by asi nečakal, že život (aj tých piatich mladých ľudí zo Zochovej ulice) nemá podľa našich zákonov „žiadnu cenu“.