Pokazené Vianoce a „oneskorená“ spravodlivosť

Hoci na Vianoce 2019 nebude pani Oľga iste spomínať v najlepšom, dnes, chvalabohu, je na tom už lepšie. Na spravodlivý verdikt ale musela čakať viac ako dva roky. Len dva dni pred Vianocami bola ako chodkyňa zrazená autom na prechode pre chodcov na sídlisku v krajskom meste.

Vinníkovi nehody nepomohol ani pochybný znalecký posudok.

Zavinenie nehody si vodič spočiatku absolútne nechcela uznať. Už v prípravnom konaní sa preto objavili prvé obštrukcie. Právny zástupca vinníka sa všemožne pokúšal spochybniť obvinenie, svedecké výpovede, dôkazy z vyšetrovania i samotnú obžalobu (aj za pomoci pochybného znaleckého posudku predloženého v súdnom konaní). S pomocou našej spolupracujúcej advokátky ale spravodlivosť v tomto prípade zvíťazila. Celý proces objasnenia nehody, vyšetrovania a trestného konania s právoplatným rozsudkom však trval viac ako 2 roky.

Odškodnenie a krásne poďakovanie od klientky.   

Pani Oľge sme napokon mimosúdne získali z PZP škodcu celkové odškodnenie v sume viac ako 42.000,- EUR. Veríme, že jej poslúži ako zmiernenie mnohých následkov, ktoré na jej zdraví zanechali trvalú stopu. Veľkým zadosťučinením a ocenením našej práce bolo skutočne netradičné ale o to úprimnejšie poďakovanie, ktoré nám spokojná klientka zaslala. Ďakujeme!

Vážená spoločnosť ARBITRA,

týmto Vám chcem preukázať veľkú vďačnosť a úctu za Vaše služby:

Tú hrôzu a bolesť

čo som zažila,

vďaka Bohu som to prežila.

No, len vďaka vašej pomoci

som sa odškodnenia dočkala.

Viem, že bez Vás by som márne nato čakala.

Srdečná vďaka 

S pozdravom vaša klientka Oľga …