Ocenenie ARBITRA – DÔVERYHODNÁ FIRMA 2023

Sme nesmierne radi, že opätovne môžeme predstaviť výsledok certifikácie, kde sme štvrtýkrát v rade potvrdili splnenie kritérií programu „dôveryhodná firma“. Certifikát sa prideľuje podnikateľským subjektom, ktoré sa vyznačujú výbornou povesťou medzi klientmi a obchodnými partnermi. Veľmi si uvedené ocenenie vážime.

Krátka bilancia minulého roka

Predošlý rok bol pre nás veľmi dynamický. V najdôležitejších parametroch sme zaznamenali výrazný medziročný nárast – v získanom odškodnení o 34% a v počte nových prípadov dokonca o 51%. Poškodeným sme získali takmer 2 mil. EUR. Záujem o naše služby i vzájomnú obchodnú spoluprácu naďalej rastie.

Na trhu odškodnenia došlo v roku 2022 k najväčším zmenám za posledné desaťročie. Naša spoločnosť 1. júna 2022 prevzala historického lídra na trhu (VOTUM). Po necelých 9 mesiacoch sa nám už podarilo úspešne vyriešiť približne 75% prevzatých prípadov, na zostávajúcich stovkách prípadov pracujeme. Sme úprimne radi, že firmu VOTUM prevzala profesionálna odškodňovacia spoločnosť, čo potvrdzujú aj referencie odškodnených klientov.

Ďakujeme Vám za priazeň!