Finančná správa zverejnila medziročné porovnanie základu dane a výberu dane z neživotného poistenia. Organizácia EFIBA ponúkla prehľad:

V porovnaní s rokom 2021 sa jedná o nárast dane v hodnote 9,652 mil. EUR, t.j. nárast o 11,9%. Najvýznamnejším poistným odvetvím neživotného poistenia z hľadiska odvedenej dane z poistenia je odvetvie „poistenia škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových“ (35,8 mil. EUR). Poisťovne v poistke (predpise poistného) klientov marketingovo informujú, koľko zo zaplatenej sumy priamo odvádzajú štátu na úhradu tejto dane.

Daň z poistenia musí zaplatiť poisťovňa z prijatého poistného zo zmlúv neživotného poistenia s výnimkou PZP. Patrí sem sem teda poistenie súkromného majetku a zodpovednosti, ale tiež havarijné poistenie motorového vozidla, cestovné či úrazové poistenie. Poisťovne sú povinné odvádzať daň aj zo všetkých poistení podnikateľov – od malých živnostníkov, až po veľké priemyselné podniky.
V prípadoch, ak sa subjekt rozhodne poistiť sa v zahraničí, prechádza povinnosť uhradiť daň z poistenia priamo na neho, teda na poistníka. Podľa zákona sa daň nevzťahuje na Povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré má odvod do samostatného fondu.

Celý prehľad

Zdroj: EFIBA, Finančné riaditeľstvo SR