Je tomu už rok, čo sme 1. júna 2022 prevzali spoločnosť VOTUM a jej aktivity na Slovensku. S prevodom klientov sa spájalo množstvo práce a procesov, ktoré sme museli zrealizovať a zaviesť. Dnes môžeme smelo konštatovať, že väčšina klientov, spolupracovníkov i obchodných partnerov spojením značky VOTUM a ARBITRA získala.

To bolo aj našim zámerom – priniesť aj klientom predchodcu kvalitný servis a priaznivý výsledok = vyplatené adekvátne finančné odškodnenie po nehode či úraze.

Za uplynulý rok sa nám podarilo úspešne vyriešiť zhruba 75% prevzatých prípadov. V najdôležitejších parametroch sme zaznamenali výrazný medziročný nárast – v získanom odškodnení o 34% a v počte nových prípadov dokonca o 51%. Poškodeným sme získali takmer 2 mil. EUR (necelú polovicu z toho tvorilo odškodnenie práve pre klientov prevzatej spoločnosti).

Aj tieto fakty potvrdzujú, že sme urobili správne rozhodnutie. Sme úprimne radi, že firmu VOTUM prevzala profesionálna odškodňovacia spoločnosť, čo potvrdzujú aj referencie odškodnených klientov. Samozrejme, množstvo práce máme ešte pred sebou. Ďakujeme Vám za dôveru!