Regionálne stretnutia ARBITRA

Teší nás zvýšený záujem o oblasť finančného odškodnenia pre poškodených. Rovnako aj o obchodnú spoluprácu s našou spoločnosťou. Rozvinuli sa tiež možnosti uplatnenia nárokov pri rôznorodých udalostiach, za poškodenia zdravia (dopravné nehody, úrazy, pracovné úrazy, obete násilia, atď.). Poškodení v každom regióne si zaslúžia profesionálnu službu a kvalitný servis v oblasti odškodnenia.

Aj preto ako líder na slovenskom trhu organizujeme prezentácie o ODŠKODNENÍ, kde o uvedených témach budeme hovoriť. Zároveň predstavíme možnosti obchodnej spolupráce s našou spoločnosťou ARBITRA.

Naša vizitka v 3 bodoch:

  • 16-ročné skúsenosti a pozícia lídra na trhu
  • viac ako 13-tisíc reprezentovaných klientov
  • vyše +55 miliónov EUR už získaných pre poškodených 

Plánované stretnutia v regiónoch budú mať vždy 2 časti:

ODŠKODNENIEprezentácia možností finančného odškodnenia a pozvánka do obchodnej spolupráce (60 min.) – určené pre záujemcov o spoluprácu/ nových obchodných partnerov (potrebné nahlásiť sa vopred)

Vzdelávanie SP – školenie pre zmluvných obchodných partnerov (SP), po úvodnej časti (tiež potrebné nahlásiť sa vopred)

Harmonogram  stretnutí

17.10.2023 (ut.) ZVOLEN, prezentácia o 15:00; školenie SP 16:00 – 18:30

18.10.2023 (st.) BRATISLAVA, prezentácia o 15:00; školenie SP 16:00 – 18:30

19.10.2023 (štv.) MARTIN, prezentácia o 15:00; školenie SP 16:00 – 18:30

24.10.2023 (ut.) RIM. SOBOTA, prezentácia o 15:00; školenie 16:00 – 18:30

25.10.2023 (str.) KOŠICE, prezentácia o 09:00; školenie SP 10:00 – 12:30

25.10.2023 (str.) PREŠOV, prezentácia o 15:00; školenie SP 16:00 – 18:30

26.10.2023 (štv.) ŠAĽA, prezentácia o 15:00; školenie SP 16:00 – 18:30

Prosím, prihláste sa a potvrďte svoju účasť e-mailom (kancelaria@arbitra.sk) alebo telefonicky (0915 777 140, 0907 777 017). Po registrácii Vám oznámime presné miesto konania školenia v danom meste.

Tešíme sa na Vás!