Odškodnenie pre obete násilia

Nedávno sa nám podarilo pomôcť s odškodnením pre poškodených – obete násilnej trestnej činnosti. Nakoľko ide o veľmi citlivú záležitosť, ku klientom a udalosti uvedieme len toľko, že táto tragédia sa stala ešte koncom roka 2021 v menšom meste na Východnom Slovensku. Celkové získané odškodnenie bolo v sume 46.725 EUR.

O úspešnom prípade informujeme hlavne preto, aby poslúžil a povzbudil aj iné obete násilia k riešeniu ich situácie.

V prvom rade je potrebné podať súčinnosť v rámci policajného vyšetrovania a trestného konania. Už tu je potrebné zabezpečiť niektoré kroky, o ktoré sa neskoršia žiadosť o odškodnenie opiera. Neraz sme narazili na prípady, kde si poškodení v trestnom konaní nároky vôbec neuplatnili alebo si ich nevedeli uplatniť účinne. V niektorých prípadoch sa to neskôr ukázalo ako kľúčové a k získaniu odškodnenia (v takých prípadoch) skutočne aj nedošlo.

Bežne sa stretávame s nevôľou či dokonca nedôverou, či sa vôbec podarí niečo pre poškodených získať a či to má zmysel. Je pravdou, že celý proces odškodnenia pre obete násilnej trestnej činnosti je pomerne náročný a často zdĺhavý. S odbornou pomocou to, samozrejme, možné je. Dôležitý je tiež citlivý prístup a trpezlivosť.

Odškodnenie pre obete násilnej trestnej činnosti patria k najkomplikovanejším prípadom kompenzácie, po každej stránke, Je dobré využiť pri takej udalosti odbornú pomoc i profesionálov, ktorí poškodených v celom procese sprevádzajú.

Obrázok je ilustračný. Zdroj: SITA