Podľa údajov z NBS tento rok predpísané poistné v neživotnom poistení medziročne vzrástlo o 8,5%. Tempo rastu tlačené hlavne celkovou neistotou a infláciou patrí medzi najrýchlejšie za posledné roky. Počet poistných zmlúv vzrástol asi o 2%. „To naznačuje pokračujúci rast priemerného poistného na zmluvu, pravdepodobne v reakcii na nárast nákladov na poistné plnenia,“ konštatuje NBS. Významnejšie rástol záujem o poistenie majetku (5,4%).

Na vzostupe je aj záujem o životné poistenie. NBS však nárast pripisuje skôr „reklasifikácii medzi investičným životným poistením a klasickým životným poistením v objeme medzi 12 až 18 miliónmi eur“. V zdravotnom poistení vzrástlo poistné o 25% vďaka čomu dosiahlo životné poistenie ako celok kladný výsledok.

Podľa nových účtovných štandardov IFRS 17 hospodársky výsledok poisťovní po zdanení v prvom polroku 2023 dosiahol 113 mil. EUR. Narástla aj škodovosť a to vo všetkých segmentoch poistenia.

Zdroj: NBS

Správa o finančnej stabilite – november 2023