Pozreli sme sa na trendy a vývoj v oblasti poistenia motorových vozidiel

Koncom roka sa častejšie diskutuje o akciových cenách poistenia, už menej o trendoch či vplyvoch škodovosti (nehodovosti) na najrozšírenejšie poistenie vozidiel. Poistné v Povinnom zmluvnom poistení (PZP) medziročne vzrástlo o 6 % ale i tak zaostáva za rastom inflácie, rastom cien opráv, náhradných dielov či príspevkov do garančného fondu SKP. Naďalej sa roztvárajú nožnice medzi výberom poistného a nákladmi potrebnými pre pokrytie škôd, prípadne aj udržateľnosť a aspoň nejakú ziskovosť pre jeho poskytovateľov. Prirodzene to vytvára tlak na znižovanie výplat odškodnenia pre poškodených, čo nie je priaznivá správa pre adresátov PZP.

V havarijnom poistení bol nárast poistného až 11,4 %. Je to významný nárast hľadiac na výsledky z posledných rokov. Tento trend je dobrý, hoci značnú časť poistného si i tu odkrojí vysoká inflácia.

Škodovosť vozidiel tiež narastá, prekonala hranicu 10%

Najviac nehodovým dňom týždňa je pondelok. Doposiaľ to bol piatok, ktorý zostáva na druhom mieste. Podľa GENERALI „už v roku 2022 sme sa vrátili do „normálu“, pričom počet poistných udalostí bol dokonca o 6 % vyšší než v roku 2019. V podobnom trende sa nesie aj tento rok“.

Najčastejšími účastníkmi nehôd sú vodiči so sivou, šedou alebo striebornou metalízou na aute. Naopak, najmenej zastúpené pri nehodách sú žlté, oranžové a zelené autá. Pozoruhodné je, že pri dopravných nehodách medzi „málokedy poškodené“ možno zaradiť aj autá s čiernou metalízou.

Nehody sú, paradoxne, častejšie v lete ako zime (hlavne v období jún až august). Je to spôsobené zhustenou tranzitnou premávkou a dovolenkami.

Zdroj: NBS, GENERALI