DÔVERA – DISCIPLÍNA – VÝSLEDKY – to sú princípy, ktoré nás každodenne sprevádzajú v našom poslaní pomáhať poškodeným po nehodách a úrazoch.

Za uplynulý čas sme pomohli vo viac ako 2250 nových prípadoch, v ktorých sme, s úspešnosťou presahujúcou 95%, poškodeným už získali odškodnenie v hodnote zhruba 6 miliónov EUR.

ĎAKUJEME VÁM!!!

Vďaka dôvere klientov, obchodných partnerov a spolupracujúcich expertov (znalci, advokáti, lekári) sme rok čo rok lídrom v pomoci poškodeným na Slovensku.

Stali sme sa zakladajúcim členom SAOPP – Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených, cez ktorú aktívne pôsobíme v prospech poškodených. Počas uplynulých rokov sme opakovane získali ocenenia Dôveryhodná firma (4) a Zlatá firma (1).

Za každý, malý či väčší, úspech sme vďační. S pokorou a odhodlaním budeme ďalej pracovať v prospech poškodených. Ďakujeme Vám!