Rok 2023 opäť v znamení rastu

Uplynulý rok sa do našej histórie zapíše ako rok úspešný. Rástli sme vo všetkých podstatných parametroch našej činnosti. O 15% sme zvýšili počet nových klientov, rástli aj naše tržby. Podarilo sa nám úspešne zakončiť stovky náročných prípadov s hodnotu získaného odškodnenia 2,1 milióna EUR. Uplatnili sme nové nároky poškodených v sume nad 3,2 milióna EUR. Zaznamenali sme 2 rekordné mesiace v súčte prijatého odškodnenia. Prirodzene rástla aj hodnota priemerného odškodnenia (cca o 8%). Prípady sme riešili opäť s úspešnosťou viac ako 90%.

5 rokov po sebe sme lídrom na trhu

Pre poškodených po nehodách a úrazoch firma od svojho vzniku získala finančné odškodnenie za viac ako 6 miliónov EUR. Počet riešených prípadov za uplynulých 5 rokov cez 2 250 a úspešnosť presahujúca 95 % nás jasne radí na pozíciu lídra na Slovensku v oblasti odškodnenia. Je tomu tak už 5. rok v rade. Naše výsledky dokresľujú aj získané ocenenia Dôveryhodná firma (4x) a Zlatá firma.

Dopyt po kvalitných odškodňovacích poradcoch ďalej porastie. 

Rovnako sa nám podarilo významne rozšíriť aj našu sieť poradcov. Nových kolegov sme získali predovšetkým zo sektora „finančných služieb“ ako aj z oblasti poradenstva a realít. Nadviazali sme aj nové partnerstvá v rámci aktivít v SAOPP – Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených (www.saopp.sk). Aktuálne očakávame novelizáciu PZP a navýšenie limitov poistného plnenia v súlade s transpozíciou európskych smerníc, čo predpokladá aj nárast počtu oprávnených s nárokmi na finančné odškodnenie.