Čo nás priviedlo na pozíciu lídra v odškodnení?

Druhý aprílový víkend sme strávili s najlepšími spolupracovníkmi, obchodnými partnermi a našimi zamestnancami v malebnom regióne pri sútoku riek Váh, Dunaj a Ipeľ, neďaleko Štúrova. Na spoločnom víkendovom stretnutí sme sa vzdelávali, hodnotili sme výsledky za uplynulý kalendárny rok 2023 ale aj za celé obdobie 5 rokov od vzniku našej spoločnosti pod značkou ARBITRA. Zosumarizovali sme, čo nás priviedlo k úspešnému pôsobeniu na pozícii lídra v oblasti odškodnenia na Slovensku. 

Počas stretnutia sme hovorili aj o plánovaných legislatívnych novinkách v PZP, ktoré očakávame v druhej polovici 2024. Priestor dostala aj asociácia SAOPP so svojimi aktivitami na pomoc poškodeným. Predstavili sme nové motivačné programy a marketingové nástroje pre podporu predaja a servis klientom.

Zástupcovia spoločnosti zhodnotili 5 rokov pôsobenia, ocenili najúspešnejších spolupracovníkov, predstavili ciele na najbližšie obdobie. Na stretnutí sme za dlhoročný prínos v oblasti pomoci poškodeným ocenili aj p. Vladimíra Balejku, nášho dlhoročného spolupracovníka z okresu Hlohovec.

Nenechali sme si ujsť degustáciu miestneho vína z oblasti Chľaba a možnosť navštíviť neďaleký Ostrihom s majestátnou katedrálou na opačnom brehu Dunaja. Tešíme sa na ďalšie podobné podujatia!