Problém s nepoistenými vozidlami i pokutami

Na fakt, že po slovenských cestách jazdí priveľa áut bez povinného zmluvného poistenia sme upozorňovali už dávno. Podľa najnovších zistení NKÚ SR (Najvyšší kontrolný úrad) Štát nestíha všetkým previnilcom posielať pokuty. Okresné úrady dostanú ročne približne 300-tisíc oznámení o vozidlách bez povinného zmluvného poistenia. Pokutu však dostane len malá časť majiteľov týchto vozidiel.

Podkapitalizovanie ľudského stavu na okresných úradoch a absencia informačných systémov v konečnom dôsledku viedla k tomu, že sme z viac ako 1,8 milióna spisov vyriešili na okresných úradoch ani nie 36-tisíc,“ oznámil predseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy. „Len bezmála 44 percent všetkých právoplatných rozhodnutí bolo nakoniec aj vymožiteľných. Toto je úbohý príklad toho, ako si štát neplní svoje povinnosti“.

„Systém povinného zmluvného poistenia vozidiel zastal v čase a je taký absurdný, že môže demotivovať zodpovedných, a teda platiacich ľudí. Ukážkou absurdnosti je skutočnosť, že Slovenská kancelária poisťovateľov spravidla raz do roka odovzdáva na CD nosičoch príslušným úradom excelovské zoznamy nepoistených vozidiel. Štát totiž nezabezpečil plošný informačný online systém. Nehovoriac o tom, že okresné úrady sú personálne poddimenzované a chýba im technické vybavenie na to, aby sa všetkými oznámeniami zaoberali v reálnom čase. Správne konania sú spúšťané niekedy až po roku či dvoch“ vysvetľuje Andrassy.

Neuveriteľný chaos na úradoch

Podľa zverejnenej správy NKÚ úradníci sami rozhodujú, ktorý spis vybavia a akú pokutu dajú. Napríklad v Banskej Bystrici v roku 2018 riešili najmä ľudí s priezviskami na A-B. V roku 2019 to bolo B-Č a v rokoch 2020 a 2021 sa zamerali na písmeno D. V Bardejove riešili len prípady, kde nebolo poistenie viac ako 6 mesiacov. Prešovskí úradníci nedávali pokuty, keď bolo vozidlo vo vlastníctve právnickej osoby. Kontrolóri zistili aj prípady, kde úrad nemal záznamy, takže úradníci nevedeli preukázať, že prípad riešili. V Košiciach bola priemerná pokuta 32,76 eura, kým v Prešove až 221,04 eura. Až 24 z 28 kontrolovaných úradov používalo na výpočet výšky pokuty kalkulačky komerčných poisťovní. V Žiline dali pokutu nižšiu ako zákonom stanovené minimum. V Rožňave stornovali pokuty, lebo nevedeli nájsť neplatičov.

Ministerstvo pracuje na zmene, Asociácia SAOPP ju dávno navrhovala

Podľa zistení NKÚ až desať percent slovenských vozidiel nemá povinné zmluvné poistenie. V okolitých krajinách je toto číslo jedno percento. Polícia varuje, že okrem pokuty motoristom hrozí aj odobratie evidenčných čísiel. Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) tvrdí, že poisťovne na Slovensku vynakladajú dostatočné úsilie, aby pripomenuli motoristom ich povinnosť mať PZP. Ministerstvo vnútra pracuje na zmene zákona o PZP. Zároveň zisťuje, ako systém vymáhania pokút funguje v okolitých štátoch.

Je to zaujímavé, nakoľko len pred pár dňami prezident SR podpísal minimálne rok pripravovanú novelu zákona o PZP, v ktorej to mohlo a malo byť upravené. Nefunkčný sankčný mechanizmus sme pripomienkovali a navrhli sme aj konkrétne opatrenia“, uviedol Dalimil Hatok, predseda Slovenskej asociácie na ochranu práv poškodených (SAOPP).