Teší nás, keď môžeme pomôcť poškodeným. A ešte viac nám robí radosť akákoľvek milá reakcia od našich klientov.

Aj preto úprimne ďakujeme pani JUDr. Veronike K. za vrelé slová vďaky:
„S Vašimi službami som bola veľmi spokojná. Celé vybavovanie netrvalo tak dlho. Uľahčili ste mi celé konanie, ktoré by bolo pre mňa náročné, keďže som sa aj zdravotne necítila dobre. Určite Vás odporučím aj iným občanom a v prípade, že by som niečo v budúcnosti potrebovala, dovolím si obrátiť na Vašu kanceláriu. Ešte raz Vám ďakujem za Vašu ochotu a konanie. Nech sa Vám darí.“

Ako prví na Slovensku sme Vám priniesli on-line odškodnenie.
S ohodnotením dôveryhodná firma 2020 Vám ponúkame naše služby profesionálneho zástupcu poškodených po nehodách a úrazoch.

Ďakujeme za Vašu dôveru!