Finančné odškodnenie 206-tisíc EUR pre elektrikára po pracovnom úraze

Ťažký pracovný úraz sa stal poškodenému ešte začiatkom decembra 2021 pri montáži elektrického osvetlenia v jednej z obcí v Banskobystrickom kraji. Samotnou príčinou úrazu bol nešťastný pád z asi 7-metrovej výšky pri výmene a oprave starých svietidiel. Úraz zanechal vážne následky na zdraví poškodeného s trvalým charakterom.

Celkovo nárokované finančné odškodnenie predstavuje sumu 206 799 EUR, z čoho bola Sociálnou poisťovňou doposiaľ vyplatená už viac ako polovica. Závažný úraz riešil aj krajský Inšpektorát práce Banská Bystrica, ktorý v rámci konania konštatoval viaceré pochybenia v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na strane zamestnávateľa. Poškodený pracoval u svojho zamestnávateľa na základe Dohody o pracovnej činnosti.

Značnú časť doterajšieho odškodnenia vyplatila Sociálna poisťovňa až nedávno, takmer po 2 rokoch od úrazu. Podstatnými boli naše znalecké posudky, ktoré preukázali rozsah poškodenia zdravia a trvalé následky u poškodeného.

Nebojte sa aj vy riešiť svoje nároky ak ste utrpeli pracovný úraz, ktorý zanechal na vašom zdraví vážne následky. Kontaktujte nás, každý prípad skonzultujeme GRÁTIS!

Foto: ilustračné (Zdroj: Getty Images)