Aktuálne

Pomáhajme spoločne získať ľuďom finančné odškodnenie.

Naša spoločnosť s 15-ročnými skúsenosťami rozširuje tím OBCHODNÝCH PARTNEROV pre vybrané okresy v SR. PONÚKAME: – zmysluplnú službu pre ľudí – dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti – službu, po ktorej rastie dopyt – osvedčený model obsluhy klientov – zaujímavé finančné ohodnotenie – marketing a potrebnú podporu POŽIADAVKY: – záujem kandidáta o finančnú pomoc ľuďom po […]

Viac ako 33-tisíc EUR z PZP pre zranenú cyklistku

Ani desaťtisíce zdravie nevrátia, môžu ale účinne pomôcť pokryť liečbu, ktorá v tomto prípade vyšla na 14 751 EUR. Pani Zdenka (okres Rimavská Sobota) bola ešte v roku 2020 vážne zranená pri nešťastnej dopravnej nehode, ktorú počas bieleho dňa zapríčinil mladý vodič. Ten sa nedostatočne venoval riadeniu motorového vozidla BMW a vo vyššej rýchlosti zrazil […]

Odvod, či podvod?

Kde sa nachádza 500 miliónov Eur z PZP všetkých motoristov? Mnohých vodičov zaujíma, kam každoročne putujú peniaze vybrané na povinnom zmluvnom poistení (PZP). Počet vozidiel kontinuálne pribúda a výber poistného sa neustále zvyšuje. Podľa aktuálne platného zákona o poisťovníctve je každý tunajší poisťovateľ poskytujúci produkt PZP povinný odviesť 8 % z prijatého poistného z PZP […]

Krátila Vám poisťovňa plnenie za nepripútanie? Možno konala protizákonne.

V poslednej dobe sa stretávame s čoraz častejším krátením odškodnenia poškodeným zo strany poisťovateľov. Dôvody sú rôzne a poisťovatelia ich s obľubou vyhľadávajú. Samozrejme, ak je riadne preukázaný dôvod na krátenie poistného plnenia poškodenému, poisťovateľ postupuje zákonným spôsobom. Najčastejšie ide o vedomosť poškodeného, že vodič vedie vozidlo pod vplyvom alkoholu či omamných látok. Takisto sa […]

Poisťovňa absurdne zamietla poistné plnenie vlastnej tehotnej klientke.

Mladá mamička z krajského mesta sa na nás obrátila s prosbou o pomoc. Išlo o patologickú ťarchavosť z obdobia jej prvého tehotenstva. Vlastná poisťovňa jej zamietla plnenie denného odškodného za čas práceneschopnosti následkom úrazu alebo choroby. Nepomohla jej ani sťažnosť, ktorú podala. Poisťovateľ jej v odpovedi tvrdil, že plnenie nevyplatí s odkazom na osobitné poistné […]

Za nenahlásenie nehody poisťovne vymáhajú od vlastných klientov aj desaťtisíce eur

Nikoho nepoteší, ak mu po nepríjemnej udalosti, akou nepochybne je spôsobenie akejkoľvek dopravnej nehody, príde s odstupom času domov ešte aj doporučený list, kde od neho vlastná poisťovňa bude požadovať desaťtisíce eur. A to ste jej roky riadne a včas platili PZP za vlastné auto. Zbytočne? Obrátil sa na nás vinník nehody, ktorý z nedbanlivosti […]

Môže mať aj vinník nehody nárok na odškodnenie?

Logicky by vinník (ten, kto nehodu spôsobil a kto za vznik škody zodpovedá) nemal mať z vlastného Povinného zmluvného poistenia (PZP) nárok na náhradu jemu vzniknutej škody. Veď toto poistenie slúži práve na krytie škôd spôsobených prevádzkou motorového vozidla iným, nie vinníkovi. Áno, vo všeobecnosti to tak je. Zákon 381/ 2001 Z.z. o PZP v § 15 […]

Najväčšie prieťahy v šetrení závažných nehôd sú znalecké posudky.

Platí to hlavne pri šetrení zložitých dopravných nehôd či úrazov s trvalými následkami na zdraví obetí alebo pri tragických nehodách. Pri týchto udalostiach totiž polícia zvyčajne angažuje znalcov z odborov doprava cestná (nehody v cestnej doprave) a zdravotníctvo (traumatológia, súdne lekárstvo, patológia). Tým, že zoznamy znalcov ale aj ich časové možnosti sú obmedzené, často dochádza k […]

Aj v roku 2021 s ohodnotením „Dôveryhodná Firma“.

Aj naďalej sa môžeme prezentovať ako spoločnosť s certifikátom „Dôveryhodná Firma“. Sme veľmi radi, že naša práca a prináša dobré ovocie jednak klientom (poškodení po nehodách a úrazoch), dodávateľom ale aj obchodným partnerom. Ako najdynamickejšie rastúca slovenská odškodňovacia spoločnosť sa snažíme pracovať efektívne, jasne a poctivo. I keď každá podnikateľská činnosť a práca s ľuďmi, […]

9100 EUR za pád na zľadovatenom chodníku a to nie je všetko…

Klzký povrch, poľadovica či neodprataný sneh na chodníku… aj to môže byť v tomto počasí príčina nebezpečného pádu, ktorý môže zanechať nepríjemné zdravotné následky aj na celý život. Presvedčila sa o tom aj naša klientka, ktorá sa cestou do práce pošmykla na neupravenej zastávke mestskej hromadnej dopravy. Prípad sme prevzali a do tejto chvíle sme poškodenej získali spolu […]