Aktuálne

Iba digitálne hlásenie škodovej udalosti nemusí stačiť.

Zákon o PZP vyžaduje písomnú formu. Preto iba digitálne hlásenie škodovej udalosti nemusí byť dostatočné. V praxi sa nestáva, aby si bežný vodič vopred sťahoval aplikáciu, ktorú by mal pripravenú pre prípad, že sa stane nehoda… Skôr si aplikáciu sťahujú subjekty, ktoré s nehodami a PZP častejšie pracujú. Či už sú to ľudia z autoservisov, poistní technici alebo finanční poradcovia. […]

Podporujeme iniciatívu Opravme spoločne PZP – Povinné zmluvné poistenie

Je tu historická príležitosť – spoločne máme možnosť po rokoch opraviť Povinné zmluvné poistenie (PZP)! SAOPP – Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených iniciuje v týchto dňoch tzv. HROMADNÚ PRIPOMIENKU, ktorej cieľom je presadiť návrh na zmeny v Zákone o PZP v prospech vodičov, poistených a poškodených. Do 21.7. (ešte 2 dni) je potrebné vyzbierať minimálne 500 podpisov pod hromadnú […]

Finančné odškodnenie pre obete násilia

Pomoc pri získaní finančného odškodnenia pre obete násilnej trestnej činnosti    Obete násilných trestných činov (ONTČ) majú v zmysle Zákona 274/2017 Z. z. v znení novely 217/2021 Z. z. v platnom znení možnosť získať finančné odškodnenie. Ide o citlivú záležitosť a pomerne novú právnu úpravu. Obeťou sa rozumie fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť […]

Stretnutie certifikovaných odškodňovacích poradcov

Poskytovanie kvalitných služieb poškodeným si vyžaduje odbornú aj praktickú prípravu spolupracovníkov. V príjemnom prostredí hotela Metropol**** v Spišskej Novej Vsi sa nedávno uskutočnilo stretnutie vybraných certifikovaných spolupracovníkov našej spoločnosti. Jeho súčasťou bola aj certifikácia ďalších odborných poradcov za účasti predstaviteľov Slovenskej asociácie na ochranu práv poškodených, s ktorou spolupracujeme. Naši spolupracovníci sú pripravovaní na prácu […]

Už rok úspešne reprezentujeme klientov predchodcu VOTUM

Je tomu už rok, čo sme 1. júna 2022 prevzali spoločnosť VOTUM a jej aktivity na Slovensku. S prevodom klientov sa spájalo množstvo práce a procesov, ktoré sme museli zrealizovať a zaviesť. Dnes môžeme smelo konštatovať, že väčšina klientov, spolupracovníkov i obchodných partnerov spojením značky VOTUM a ARBITRA získala. To bolo aj našim zámerom – […]

Daň z neživotného poistenia medziročne stúpla o 12 percent. Spolu je to vyše 90 mil. EUR.

Finančná správa zverejnila medziročné porovnanie základu dane a výberu dane z neživotného poistenia. Organizácia EFIBA ponúkla prehľad: V porovnaní s rokom 2021 sa jedná o nárast dane v hodnote 9,652 mil. EUR, t.j. nárast o 11,9%. Najvýznamnejším poistným odvetvím neživotného poistenia z hľadiska odvedenej dane z poistenia je odvetvie „poistenia škôd na pozemných dopravných prostriedkoch […]

Škôd spôsobených v zamestnaní sa najviac obávajú vodiči

Škôd spôsobených v zamestnaní sa spomedzi všetkých povolaní najviac obávajú vodiči motorových vozidiel do 3,5 tony. Viac ako 70 % zamestnaných bez ohľadu na druh profesie sa obáva škody spôsobenej vedením motorového vozidla alebo prácou na pracovnom stroji. Ako informovala TASR, pred rizikom škôd spôsobených vedením služobného auta, poškodenia majetku zamestnávateľa či spôsobenia inej škody […]

Ми забезпечимо вам фінансову компенсацію після нещасного випадку або травми

Люди, які постраждали в аваріях або з травмами, перебувають у важкому становищі. Їм доводиться вирішувати адміністративні, юридичні, медичні та соціальні питання, що часто забирає багато часу, фінансових і професійних витрат. ARBITRA представляє інтереси постраждалого клієнта перед страховою компанією або винною стороною (шкідником) у країні або за кордоном. Не залишайте визначення розміру компенсації на розсуд страхової […]

Aj v roku 2023 zostávame jednotkou na trhu

Ocenenie ARBITRA – DÔVERYHODNÁ FIRMA 2023 Sme nesmierne radi, že opätovne môžeme predstaviť výsledok certifikácie, kde sme štvrtýkrát v rade potvrdili splnenie kritérií programu „dôveryhodná firma“. Certifikát sa prideľuje podnikateľským subjektom, ktoré sa vyznačujú výbornou povesťou medzi klientmi a obchodnými partnermi. Veľmi si uvedené ocenenie vážime. Krátka bilancia minulého roka Predošlý rok bol pre nás […]

Aké sú termíny nahlásenia poistnej udalosti (dopravná nehoda)?

Existuje lehota na nahlásenie poistnej udalosti (dopravná nehoda)? V zmysle zákona o PZP je poistený povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR (do 30 dní ak vznikla mimo SR). Zdôrazňujeme „PÍSOMNÚ“ formu povinnosti. Niektoré online formuláre neumožňujú stiahnuť či vytlačiť potvrdenku resp. vám nepríde z poisťovne žiadna […]