Aktuálne

Rastie záujem o poistenie ale aj počet škôd

Podľa údajov z NBS tento rok predpísané poistné v neživotnom poistení medziročne vzrástlo o 8,5%. Tempo rastu tlačené hlavne celkovou neistotou a infláciou patrí medzi najrýchlejšie za posledné roky. Počet poistných zmlúv vzrástol asi o 2%. „To naznačuje pokračujúci rast priemerného poistného na zmluvu, pravdepodobne v reakcii na nárast nákladov na poistné plnenia,“ konštatuje NBS. […]

zdroj: www.gettyimages.com

Odškodnenie 46.725 EUR pre obete násilnej trestnej činnosti

Odškodnenie pre obete násilia Nedávno sa nám podarilo pomôcť s odškodnením pre poškodených – obete násilnej trestnej činnosti. Nakoľko ide o veľmi citlivú záležitosť, ku klientom a udalosti uvedieme len toľko, že táto tragédia sa stala ešte koncom roka 2021 v menšom meste na Východnom Slovensku. Celkové získané odškodnenie bolo v sume 46.725 EUR. O […]

Nesadajte si do nepoisteného auta!

Podľa nedávno prezentovaných údajov SKP je na Slovensku evidovaných viac ako 310 000 nepoistených vozidiel. Ak je čo i len polovica skutočne aj v prevádzke, tak to znamená, že na slovenských cestách môžete kedykoľvek naraziť (a to aj doslovne…) aj na nepoistené vozidlo. V rámci Európy tak máme pomerne unikátne postavenie, nakoľko počet nepoistených vozidiel […]

Chcete byť profesionál v oblasti odškodnenia?

Regionálne stretnutia ARBITRA Teší nás zvýšený záujem o oblasť finančného odškodnenia pre poškodených. Rovnako aj o obchodnú spoluprácu s našou spoločnosťou. Rozvinuli sa tiež možnosti uplatnenia nárokov pri rôznorodých udalostiach, za poškodenia zdravia (dopravné nehody, úrazy, pracovné úrazy, obete násilia, atď.). Poškodení v každom regióne si zaslúžia profesionálnu službu a kvalitný servis v oblasti odškodnenia. […]

Iba digitálne hlásenie škodovej udalosti nemusí stačiť.

Zákon o PZP vyžaduje písomnú formu. Preto iba digitálne hlásenie škodovej udalosti nemusí byť dostatočné. V praxi sa nestáva, aby si bežný vodič vopred sťahoval aplikáciu, ktorú by mal pripravenú pre prípad, že sa stane nehoda… Skôr si aplikáciu sťahujú subjekty, ktoré s nehodami a PZP častejšie pracujú. Či už sú to ľudia z autoservisov, poistní technici alebo finanční poradcovia. […]

Podporujeme iniciatívu Opravme spoločne PZP – Povinné zmluvné poistenie

Je tu historická príležitosť – spoločne máme možnosť po rokoch opraviť Povinné zmluvné poistenie (PZP)! SAOPP – Slovenská asociácia na ochranu práv poškodených iniciuje v týchto dňoch tzv. HROMADNÚ PRIPOMIENKU, ktorej cieľom je presadiť návrh na zmeny v Zákone o PZP v prospech vodičov, poistených a poškodených. Do 21.7. (ešte 2 dni) je potrebné vyzbierať minimálne 500 podpisov pod hromadnú […]

Finančné odškodnenie pre obete násilia

Pomoc pri získaní finančného odškodnenia pre obete násilnej trestnej činnosti    Obete násilných trestných činov (ONTČ) majú v zmysle Zákona 274/2017 Z. z. v znení novely 217/2021 Z. z. v platnom znení možnosť získať finančné odškodnenie. Ide o citlivú záležitosť a pomerne novú právnu úpravu. Obeťou sa rozumie fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť […]

Stretnutie certifikovaných odškodňovacích poradcov

Poskytovanie kvalitných služieb poškodeným si vyžaduje odbornú aj praktickú prípravu spolupracovníkov. V príjemnom prostredí hotela Metropol**** v Spišskej Novej Vsi sa nedávno uskutočnilo stretnutie vybraných certifikovaných spolupracovníkov našej spoločnosti. Jeho súčasťou bola aj certifikácia ďalších odborných poradcov za účasti predstaviteľov Slovenskej asociácie na ochranu práv poškodených, s ktorou spolupracujeme. Naši spolupracovníci sú pripravovaní na prácu […]

Už rok úspešne reprezentujeme klientov predchodcu VOTUM

Je tomu už rok, čo sme 1. júna 2022 prevzali spoločnosť VOTUM a jej aktivity na Slovensku. S prevodom klientov sa spájalo množstvo práce a procesov, ktoré sme museli zrealizovať a zaviesť. Dnes môžeme smelo konštatovať, že väčšina klientov, spolupracovníkov i obchodných partnerov spojením značky VOTUM a ARBITRA získala. To bolo aj našim zámerom – […]

Daň z neživotného poistenia medziročne stúpla o 12 percent. Spolu je to vyše 90 mil. EUR.

Finančná správa zverejnila medziročné porovnanie základu dane a výberu dane z neživotného poistenia. Organizácia EFIBA ponúkla prehľad: V porovnaní s rokom 2021 sa jedná o nárast dane v hodnote 9,652 mil. EUR, t.j. nárast o 11,9%. Najvýznamnejším poistným odvetvím neživotného poistenia z hľadiska odvedenej dane z poistenia je odvetvie „poistenia škôd na pozemných dopravných prostriedkoch […]