Aktuálne

7 659 Eur pre nášho klienta, ktorý o svojom nároku ani netušil…

Radi prezentujeme naše dosiahnuté výsledky. 7 659 Eur pre poškodeného, ktorý nás „privítal“ otázkou: „Od koho chcete získať peniaze, keď auto z miesta nehody ušlo?“ Peniaze sme získali, hoci škodu na zdraví spôsobilo neznáme/ nezistené vozidlo. Uplatnenie odškodnenia v takom prípade (garančný fond) má svoje procesné i právne špecifiká. Je dobré ich poznať a uplatniť […]

Rekordné odškodné pre Dagmar Havlovú – za lži o milencovi

O takom odškodnení (4 milióny Kč – pozn.) môžu slovenské rodiny pozostalých len snívať… Ochrana osobnosti a právny inštitút uplatnenia si tzv. nemajetkovej ujmy sa u nás využíva v mnohých životných situáciách, ktoré sú čo i len spôsobilé vyvolať ohrozenie právom chránených záujmov (napr. ochrana osobnosti, života, zdravia, občianskej cti, mena a prejavov osobnej povahy). […]

Ako najčastejšie prevážte svojich „miláčikov“?

Ako najčastejšie prevážte svojich „miláčikov“? Je rozdiel, či ich beriete na dlhú trasu (dovolenky, výlety) alebo ide o krátky presun? Každopádne, zviera nepatrí za volant, do rúk vodiča či spolujazdca, musí byť bezpečne umiestnené a upevnené. Základ je komfort vodiča a primerané pohodlie zvieraťa. Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných […]

Mami, idem jazdiť na kamión

Ako zareagujete, ak váš 18-ročný syn povie: „Mami, idem jazdiť na kamión.“ Uvedená situácia mohla nastať, novela zákona o cestnej premávke to mala umožniť. Dopravcovia sa tešili na prílev nových kolegov, dopravní experti skôr varujú… Pustili by ste svoje „dieťa“? Mysleli sme si, že slovenský návrh zníženia vekovej hranice pre vodičov kamiónov je unikátny. Naši […]

V relácii OBČAN sme hovorili o práci poradcu pre odškodnenie

V diskusnej relácii OBČAN sme 11. júna 2019 mali možnosť poskytnúť poslucháčom rádia LUMEN komplexnejšie informácie na tému finančné odškodnenie pre osoby poškodené na zdraví pri nehodách i úrazoch a zároveň sme predstavili, v čom spočíva kvalitná pomoc poradcu pre odškodnenie. Príjemné počúvanie (čas 08:40 – 57:30 min.). FB: http://bit.ly/obcan_ods

Vodiči sú celosvetovo „najlepší“ poľovníci

Vodiči áut každoročne usmrtia celosvetovo viac jeleňov, ako poľovníci. Našťastie, môžeš sa spoľahnúť na poistenie auta od… Ako odporúča riešiť potenciálny stret so zverou poisťovňa? Zakúpením si nového poistenia… 🤔 Nehodu (stret so zverou) a jej následky na zdraví je možné riešiť vo viacerých prípadoch z bežného PZP, nič nie je potrebné dokupovať. Je ale […]

Viete, čo je syndróm karpálneho tunela? Ak nie, buďte radi.

Je pozoruhodné, že aj v priemyselne rozvinutých regiónoch sa nevyskytli žiadne choroby z povolania. Svedčí to skôr o veľmi nízkej znalosti práv poškodených a nárokov pracovníkov ako o bezproblémovej bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Častým problémom je aj spätné dokazovanie následkov vplyvu nepriaznivého pracovného prostredia na zdravotný stav zamestnancov. Pozrite si najnovšie štatistiky Národného […]

Toto číslo si určite uložte!

Užitočná služba motoristom, ktorá zvyšuje bezpečnosť pri nečakaných situáciách (defekt, porucha, prázdna nádrž). Nasadiť si vestu a pustiť sa do opravy defektu takmer v jazdnom pruhu diaľnice nie je najlepší nápad. Dávnejšie sme ako následok podobnej situácie riešili zrazeného spolujazdca, ktorý pobehoval popri okraji vozovky – napokon mal nehodu 2-krát… Okrem bezplatného telefónneho čísla 0800 […]

28. apríl – Svetový deň bezpečnosti pri práci

Dnešný svetový deň bezpečnosti pri práci poukazuje na klesajúci počet evidovaných pracovných úrazov v SR. Naše skúsenosti, žiaľ, hovoria o množstve úrazov, ktoré zamestnávateľ nenahlási ako pracovný úraz a na zamestnanca tlačí, aby neohlásenie toleroval. Pred pár dňami sme sa dozvedeli o podobnom prípade Slováka pracujúceho vo Francúzsku. Išlo o ťažký úraz elektrickým prúdom, ktorého […]

Bezpečnosť na cestách v EÚ

Nelichotivé štatistiky… Slovensko si pohoršilo v dôležitých parametroch nehodovosti. Vedeli ste, že „úmrtie účastníka dopravnej nehody“ sa do policajných štatistík zaeviduje len vtedy, ak smrť nastane do 24 hodín od nehody? Ak obete nehôd zomrú o niekoľko týždňov v nemocnici, „štatisticky“ to už s nehodou nesúvisí. Čo na to poviete? Podrobné informácie. (Zdroj: Európsky parlament)